Blog

Delen van kennis: De maatregelen bij Uwoon rondom het coronavirus

Kennis opdoen, delen en overbrengen; dat is de kracht van onze platforms

En dat blijven de deelnemers samen met Kjenning nu ook doen. Door tips en ervaringen van corporaties samen te brengen, om elkaar te blijven inspireren en kennis en ervaringen te blijven delen. Daarom hebben we onze platformleden gevraagd om de komende weken hun ervaringen, inzichten, aanpakken en/of protocollen omtrent het coronavirus te delen. 

Wil je ook meedoen? 

Mail dan jouw bericht, richtlijn, protocol of wat je maar wilt delen naar mail@kjenning.nl en wij delen het vervolgens op onze website en in onze nieuwsbrief.


Hoe gaat Uwoon met de huidige coronacrisis om?

Wij hebben een crisisteam geformeerd dat dagelijks via microsoft ‘teams’ overlegt over de huidige situatie en welke maatregelen genomen moeten worden. Het team bestaat uit HRM-adviseur, Manager Wonen, Afvaardiging bestuur, Voorzitter OR, ict-beheerder en communicatieadviseur. Daarbij proberen we een balans te vinden tussen de dienstverlening aan onze huurders en de veiligheid van onze medewerkers en van de medewerkers van de bedrijven die voor ons werken.

 • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en in ieder geval zijn de teams gespreid over onze 3 kantoren zodat het risico kleiner wordt dat hele teams uitvallen.
 • De intranetpagina wordt dagelijks geüpdatet met berichten uit het crisisteam.
 • Enkele huurders hebben aangegeven problemen in de huurbetaling te verwachten door verlies van arbeid. Wij willen daar met maatwerk op reageren, aan de medewerkers worden suggesties gevraagd voor passende maatregelen.
 • Alle onderhoudsbedrijven volgen de regels die opgesteld zijn bij het RIVM waarbij navraag bij bewoners worden gedaan voordat zij de woning betreden. Ook wordt de afweging genomen of de werkzaamheden noodzakelijk zijn en niet even kan wachten. Daarnaast zijn een aantal bedrijven die aangeven dat er geen binnen onderhoud meer uitgevoerd gaat worden. De onder handen zijnde woningen voeren ze uit, nieuwe woningen worden niet meer opgepakt. Wel wordt het tempo aangepast zodat er minder medewerkers tegelijk in de woning aanwezig zijn. De werkzaamheden aan gevels/daken worden voor als nog wel doorgezet. Doordat de onderhoudspartijen ook mindere bezetting hebben kunnen zij de mensen die geen binnen onderhoud meer uitvoeren toch op een bouwplaats kwijt.
 • Voor huurders zijn we alleen 's ochtends en vrijwel uitsluitend op afspraak open.
 • We zijn de hele dag bereikbaar via telefoon en mail.
 • Zakelijke klanten ontvangen we alleen op afspraak. Dit kan gedurende de gehele dag.
 • We maken alleen nog afspraken met huurders voor het inleveren en/of afhalen van sleutels, het ondertekenen van huurovereenkomsten en pinbetalingen. (Bij de prolongatie hebben we huurders gevraagd zoveel mogelijk via internet bankieren te betalen).
 • We laten steeds één klant binnen. Volgende klanten zullen op hun beurt moeten wachten.
 • Spoedreparaties gaan zoveel mogelijk door. Huurders die nieuwe (niet –urgentie) reparatieverzoeken indienen, verzoeken we na 6 april opnieuw met ons contact op te nemen.
 • Veranderingen zoals huuropzegging en wooninspectie handelen we digitaal en/of telefonisch af
 • Huisbezoeken door onze medewerkers, bezichtigingen door kandidaat-huurders en werkzaamheden in de woning vinden in onbewoonde staat plaats (lege woning).
 • De kantoren van de buurtbeheerders zijn gesloten. Wel telefonisch bereikbaar. Afspraken alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij de algemene maatregelen (RIVM) in acht worden genomen.
 • We nemen aan de balies beschermende maatregelen, doorzichtige schermen worden geplaatst.

Datum: 19-03-2020

Delen: