Blog

Archief Wonen, Vastgoed & Leefbaarheid

“Het hoe en waarom is me veel duidelijker geworden door de training Bouwkunde voor niet-bouwkundigen”

“Het hoe en waarom is me veel duidelijker geworden door de training Bouwkunde voor niet-bouwkundigen”

De 9 medewerkers van de klantenservice van Centrada zouden de training Bouwkunde voor niet-bouwkundigen volgden. Dat werden uiteindelijk 25 medewerkers, waaronder directeur-bestuurder Martine Visser. “Als bestuurder ben je eindverantwoordelijk, dan is het goed om meer van de techniek, het bouwproces en de regelgeving te weten.”Dat is nogal een verschilletje: 9 of 25 medewerkers die aanhaken“Ja, dat is zo. Het begon met de wens de processen te verbeteren wat betreft de reparatieverzoeken. Bewoners die daarvoor contact met ons opnemen, komen als eerste bij de klantenservice terecht. Over het algemeen werken daar niet-technische mensen. Dan is het slim om daar de bouwkundige kennis te vergroten. Zij kunnen dan gerichter informatie ophalen, waardoor de vakmensen veel efficiënter kunnen werken....

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Veel trainingen die ik zie op het gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?Afgelopen jaar zagen corporaties d...

Trainingen en platformbijeenkomsten in de Coronatijd

Trainingen en platformbijeenkomsten in de Coronatijd

Op 12 januari heeft het kabinet aangegeven dat Nederland tot en met 9 februari nog in lockdown zal blijven.Alle zeer ingrijpende maatregelen in de bestrijding van het coronavirusvindt u op de website van de Rijksoverheid.Online opleidingenOok klassikale bijeenkomsten zijn ko...

Help de Huurdersorganisaties verder

Help de Huurdersorganisaties verder

De Overlegwet, Woningwet en het huurrecht leggen verhuurders formele participatieverplichtingen op. De structuur die volgt, bestaat uit overleg, vergaderen met een commissie, organisatie of vereniging. Dit vraagt om langjarige betrokkenheid.Maar het blijft vrijwilligerswerkW...

Opslag van spullen op de gang: mag dat?

Opslag van spullen op de gang: mag dat?

Huurders van appartementencomplexen delen gemeenschappelijke ruimtes zoals de entreehal, liften, galerijen en gangen met andere huurders. Niet zelden worden deze ruimtes door de huurder gebruikt om er spullen neer te zetten. Denk aan plantenbakken, bankjes, kinderwagens of ‘...

Huurrecht verdieping: “Je dompelt je onder in de materie”

Huurrecht verdieping: “Je dompelt je onder in de materie”

Hoewel Annette Jansen, projectleider Beheer en Communicatie bij Vestia, gepokt en gemazeld is in de corporatiewereld, vindt ze het belangrijk zichzelf te blijven ontwikkelen. Onlangs volgde ze de training Huurrecht verdieping. “De wereld beweegt, de corporatiewereld ook, dus...

Omgaan met verwarde personen: #hoedan

Omgaan met verwarde personen: #hoedan

“De vakman die achter de voordeur van de huurder komt, heeft steeds vaker te maken met bewoners met psychische problemen en/of een verslaving”, aldus Gerard Nijmeijer, uitvoerder Dagelijks Onderhoud bij Accolade. Vandaar dat de 21 vakmannen van de corporatie detraining ‘Omga...

Verhuizen geeft stress en is veel gedoe

Verhuizen geeft stress en is veel gedoe

Wist je dat er een stress top 10 bestaat? Met gebeurtenissen die ons in het leven het meeste ongemak en spanning bezorgen. En wat denk je: Op welke plaats staat verhuizen in die top 10?Verhuizen & de stress staat zelfs in de top 3!Het verlies van een dierbare is stressor num...

Projectmatig werk is dé trend. Terwijl de meeste projecten mislukken

Projectmatig werk is dé trend. Terwijl de meeste projecten mislukken

Projecten. Een echte trend, steeds meer werk wordt projectmatig gedaan. Maar als je van naam en faam bekende projecten voor de geest haalt, dan is het beeld niet direct positief. Denk aan de Noord-Zuid lijn, de Betuwelijn of de Fyra. Of aan de restauratie van het Rijksmuseum...

De strijd van de woonconsulent

De strijd van de woonconsulent

De functie "woonconsulent" komt bij de meeste corporaties wel voor. Maar alhoewel de functienaam vaak gelijk is, varieert de inhoud van de functie van corporatie tot corporatie nogal.Soms hoort verhuur ook tot het takenpakket, vaak ook niet. Soms is huurincasso een taak voor...

De Wijkbeheerder van de 21e eeuw

De Wijkbeheerder van de 21e eeuw

In het dagelijkse beheer van complexen lopen wijk- en buurtbeheerders tegen de meest bizarre zaken aan. De dagelijkse praktijk blijft me soms verbazen, ondanks dat ik al wat jaren rondloop in de sector.Portieken die gebruikt worden als openbaar toilet. Buren die elkaar naar...