Blog

Het bewonersoverleg: van verplichting naar verlichting!

Vergaderen met bewonerscommissies is vaak lastig. Onder meer door emoties verlopen de overleggen chaotisch en levert het weinig concreet op. De agenda volgen is lastig en tot besluiten komen gaat moeizaam.

Veel corporatieprofessionals zijn niet gelukkig met de manier waarop de samenwerking verloopt. Voor hen is het overleg met bewonerscommissie op zijn best een rituele dans, maar veel vaker een bron van frustratie. 

Veelgehoorde klachten zijn:

De inhoud van de vergadering wijkt af van de agenda
Bewonerscommissies brengen onderwerpen in die niet op het overleg thuis horen, zoals individuele klachten en zaken die op centraal niveau thuis horen, zoals het toewijzingsbeleid. Of de discussie gaat over de landelijke politiek of het beleid van de gemeente.

Bewonerscommissies vertegenwoordigen de achterban niet
De meeste commissies zijn grijs en wit. Jongeren, gezinnen en allochtonen zitten niet in de commissies en het is de vraag of ze worden vertegenwoordigd door de mensen die hier wel actief in zijn. Regelmatig stuiten afspraken met de commissie op weerstand bij andere bewoners van het complex.

Er is een slechte sfeer tijdens de vergadering
Vaak is er spraken van wantrouwen en verwijten, oude koeien worden ten tonele gehaald en er onrealistische punten worden bij iedere gelegenheid opnieuw ter bespreking op tafel gelegd.

Bewonerscommissies zijn passief
De leden van de commissies praten (klagen) alleen, maar zijn niet bereid zelf in actie te komen.

Vergaderingen verlopen rommelig
De agenda wordt niet gevolgd, er wordt veel door elkaar gepraat en er is nauwelijks structuur.


Zijn bewonerscommissie niet meer van deze tijd?

Steeds vaker hoor ik dat bewonerscommissies niet meer van deze tijd zouden zijn en dat het goed is om te experimenteren met andere vormen van bewonersparticipatie. 

Dat laatste lijkt me een uitstekend idee. Toch ben ik ervan overtuigd dat samenwerking met bewonerscommissies erg vruchtbaar kan zijn. Om die samenwerking goed te laten verlopen geef ik hier drie tips.

Tip 1: Spreek verwachtingen naar elkaar helder uit
 • Wat verwachten de deelnemers van de bewonerscommissie?
 • Vanuit de corporatie; wat mogen ze van jou en de corporatie verwachten?
 • Welke onderwerpen staan op de agenda en welke niet?
 • Hoe wordt de achterban geïnformeerd en betrokken?

Tip 2: Ontmoet elkaar niet alleen bij vergaderingen
Ga samen iets ondernemen. Ga bijvoorbeeld een buurtschouw doen of op excursie naar een complex met vergelijkbare vraagstukken. Of voer samen een leefbaarheidsactie uit. Hiermee wordt de samenwerking concreet en verbetert het contact.

Tip 3: Stel je verwachtingen bij
Een vergadering met bewoners verloopt meestal minder gestructureerd dan een vergadering met collega's of een netwerkoverleg met professionals. Laat de bewoners het eerste kwartier van de vergadering eerst maar even stoom afblazen. Door ze even te laten delen wat ze dwars zit ontstaat er een gemeenschappelijkheid en draagvlak om daarna ook daadwerkelijk met structuur die problemen aan te pakken.

Tijdens de training De overlegwet en de huurdersvereniging wordt de overlegwet, de ontwikkelingen hierin en mogelijkheden binnen de wetgeving uiteengezet. In de training Bewonersparticipatie: modern, effectief en divers staat het opzetten en organiseren van een moderne, effectieve bewonersparticipatie centraal.

Ik neem u op deze opleiding graag mee in de mogelijkheden.

Doet u mee?

Harry Vlaar

Datum: 01-01-2015

Delen: