Blog

In verbinding staan is een randvoorwaarde voor onze maatschappelijke taak

De markt is goed. SOR verhuurt woningen aan 50-plussers in de regio Rotterdam. Met de vergrijzing, die de komende jaren nog flink aanhoudt, hebben we geen moeite om onze woningen te verhuren. Hiervoor hoeven we niet in verbinding te zijn met onze huurders of toekomstige huurders. En door verdere aanscherping van wet- en regelgeving waarin veel zaken zijn vastgelegd, valt er steeds minder ‘te kiezen’ voor de huurder. 

Toch hebben we de afgelopen jaren extra ingezet op het in verbinding staan met onze huurders. Een richting die we de komende jaren nog verder ontwikkelen. Maar waarom doen we dat? Waarom moet je als woningcorporatie in verbinding willen zijn met je huurder?

Is willen de essentie?

Misschien is het woord ‘willen’ wel de essentie van het verhaal. Want een verbinding komt alleen tot stand als er sprake is van een oprechte relatie met een ander. Oprecht, zonder dubbele agenda, zonder enkel als doel eigengewin. Uiteindelijk verdient een oprechte verbinding zich dubbel en dwars terug, maar dat moet niet de reden zijn om die relatie aan te gaan. Ik neem je mee in een aantal voorbeelden uit de praktijk die mooi illustreren wat voor mij in verbinding staan betekent.

Uit de dagelijkse praktijk

Huismeester Ben werkt op twee woongebouwen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor onze bewoners in die gebouwen, voor technische en steeds vaker sociale vraagstukken. Elke week drinkt hij een kopje koffie met een bewoonster. Niet omdat het in zijn taakomschrijving staat, niet omdat die mevrouw een hulpvraag heeft. Dit doet hij omdat hij begaan is met zijn bewoners. Deze mevrouw woont alleen, kinderen komen sporadisch langs. Ze heeft behoefte aan een praatje. Een behoefte die we bij steeds meer bewoners zien ontstaan. 

Wat voor deze bewoonster een kopje koffie drinken is, is voor andere bewoners een ‘goedemorgen’ in de gang, of een zwaai voor het raam. Ben is een vertrouwd gezicht, een vertrouwd aanspreekpunt. Hij zorgt dat het reilen en zeilen in het gebouw goed verloopt en dat het er veilig is. Onze huismeesters, met Ben hier als voorbeeld, staan echt in verbinding met onze huurders, HUN huurders zoals ze dat vaak zeggen die ze ook vaak bij naam kennen. Door dit oprechte persoonlijke contact, weten ze wat er speelt in het gebouw en kunnen ze op tijd ingrijpen, zowel bij individuele huurders als bij gebouwvraagstukken. En dit zorgt ervoor dat bewoners fijn en veilig wonen, dat men zich thuis voelt.

Écht in verbinding...

Door echt in verbinding te staan met je huurders, hoor en weet je ook heel veel van de behoeften en interesses van de bewoners. Niet alleen onze huismeesters, maar ook onze woonconsulenten en verhuurmakelaars gaan voor een oprechte verbinding. Onze ambassadeurs zijn fantastische voorbeelden van wat deze oprechte verbinding heeft opgeleverd. Ambassadeurs zijn huurders van onze woningen, die het leuk vinden om potentiele nieuwe huurders hun woongebouw te laten zien en er over te vertellen. 

Zij doen dit vrijwillig, omdat ze het leuk vinden om in contact te zijn met andere mensen, omdat ze prettig wonen en trots zijn op hun woongebouw en alle diensten die worden geleverd. Wie kan nu beter vertellen over een woongebouw dan de bewoners zelf? Nieuwe huurders stellen het werk van de ambassadeurs zeer op prijs en de ambassadeurs vinden het erg leuk om te doen. En ik? Ik ben trots op onze bewoners die zich op deze manier voor hun medebewoners en SOR inzetten!

We doen het samen

Het laatste voorbeeld dat ik wil aanhalen zijn de bewoners die zich inzetten via activiteitencommissies, bewonerscommissies en het huurdersplatform. Nagenoeg al onze woongebouwen zijn op de een of andere manier vertegenwoordigd, welke corporatie kan dit nog zeggen? 

Bewoners in de commissies zetten zich heel hard in voor hun medebewoners, organiseren veel leuke activiteiten, zorgen dat bewoners mee kunnen doen en zich niet eenzaam hoeven te voelen. Hierin ondersteunen wij hen. We onderhouden contact en weten daardoor wat er speelt en kunnen, indien nodig, ons steentje bijdragen. Samen zorgen we ervoor dat het fijn en veilig wonen is en dat alle bewoners zich thuis kunnen voelen. 

En dat is toch waar we het allemaal voor doen? Een fijn thuis bieden aan onze bewoners. Dat eindigt niet na het ondertekenen van het huurcontract, dan start het pas! Een thuis is meer dan een huis. Veiligheid, geborgenheid, samen zijn met gelijkgestemden, meedoen en ertoe doen. In verbinding staan met je huurders, door middel van oprecht persoonlijk contact, zorgt ervoor dat je als verhuurder van een huis ook echt een thuis kunt maken. In verbinding staan is een randvoorwaarde om onze maatschappelijke taak echt tot uitvoering te kunnen brengen. 

Op het seminar Terug in Verbinding op 12 maart a.s. ontmoet ik u graag. Om over die verbinding te sparren en ervaringen met elkaar te delen. En om in verbinding te komen en samen te werken aan de verbinding met de huurders.

Hassan Najja
directeur-bestuurder bij woningcorporatie SOR Rotterdam

Datum: 03-09-2018

Delen: