Blog

“Renovatie of groot onderhoud? Wees eerlijk naar de bewoners toe”

Hoe begeleid je als corporatie een renovatieproject zo goed mogelijk? Niet alleen qua planning en juridische kaders, maar zeker ook richting bewoners die te maken krijgen met overlast. Philippa Wadsworth, trainer bij de leergang Sociale projectbegeleiding: “Er wordt vaak te laat of niet gecommuniceerd.”

Wat moet ik me voorstellen bij renovatieprojecten?

“Dat kan gaan van groot onderhoud, eenvoudige verduurzaming, tot grootschalige renovatie. Denk aan isoleren, van het gas afhalen, renoveren, et cetera. Dat zijn grote projecten die veel tijd in beslag nemen. Stel, een corporatie renoveert een pand met 200 wooneenheden. Dan is het bijna onmogelijk om alle bewoners in een wisselwoning te plaatsen. Vaak blijven bewoners tijdens zo’n grootschalig project dan ook in hun huis wonen.”

Terwijl er om je heen getimmerd en geboord wordt?

“Ja, precies. Daarom is het zo belangrijk dat je als corporatie in gesprek blijft met de bewoners en ze meeneemt in het proces. En dat is precies wat de leergang Sociale projectbegeleiding doet. Allerlei aspecten rondom een groot renovatieproject komen aan bod. De juridische kant, de rechten en de plichten van de huurder en verhuurder, de organisatie van bewonersbegeleiding, maar ook de soorten projecten en de knelpunten en struikelblokken.”

Dat is de theorie. Nu de praktijk graag

“Ieder project heeft te maken met een logische planning. Aan de hand van daarvan neem ik de deelnemers mee en komen alle aspecten met betrekking tot de communicatie richting bewoners aan bod. Zoals goed uitleggen wat er precies gaat gebeuren en wanneer. Uitspreken dat je snapt dat het nogal wat is, de overlast die ontstaat. Hoe lang de overlast duurt en wat je doet als corporatie om die overlast te beperken.”

Is dat voldoende?

“Sommige corporaties werken met ‘rustwoningen’, daar kan een bewoner even op adem komen als het hem te veel wordt. Het is ook belangrijk om de voordelen voor de bewoners te benoemen: het scheelt geld qua stoken, meer woongenot, een bijdrage aan een fijner leefklimaat ook voor de volgende generaties, et cetera.

In sommige gevallen moet je misschien wel 10 keer hetzelfde uitleggen omdat iemand verward is of dementeert. Dan moet je wel rustig kunnen blijven. Omdat ik zelf nog grote renovatieprojecten begeleid sta ik met mijn voeten in de klei, en kan ik putten uit de dagelijkse praktijk. Tijdens de leergang leren deelnemers van de verschillende corporaties overigens ook van elkaar. Er is veel interactie onderling. Er is ook geen blauwdruk van hoe je zaken aan moet pakken, het blijft mensenwerk.”

Wat is het allerallerallerbelangrijkst in de communicatie?

“Eerlijkheid. Wees eerlijk naar de bewoners toe. Vaak wordt er te laat of niet gecommuniceerd. Dat zorgt voor veel onbegrip, frustratie en soms boosheid bij de bewoners. Dat kun je misschien niet voorkomen met goede communicatie, maar wel beperken.”

Over de leergang Sociale Projectbegeleiding

In de leergang Sociale Projectbegeleiding wordt u meegenomen in de meest gangbare en actuele werkvormen in projectbegeleiding en frist u uw kennis van het huurrecht rondom renovatie- en herstructureringsprojecten op. 

U gaat tijdens de leergang aan de slag met een eigen project. Zo kunt u het geleerde direct in de praktijk brengen en steeds de vragen stellen die in die praktijk naar boven komen. Daarnaast is er veel aandacht voor het organiseren van de bewonersbegeleiding bij sloop en renovatieprojecten. Hoe zorgt u er o.a. voor dat externen de juiste informatie krijgen en de juiste terugkoppeling geven?

Datum: 30-11-2022

Delen: