Blog

Waartoe is de corporatie op aarde?

‘Het bestaansrecht van de volkshuisvesting’. Dat is de naam van de themasessie waar leden van de raden van commissarissen (RvC) en bestuurders van acht woningcorporaties uit het zuiden des lands – onder leiding van filosoof Bas Haring – aan deelnamen. Marjo Vankan, bestuurder van HEEMwonen: “Het zette iedereen flink aan het denken.”

En ‘iedereen’ is?

“Leden van de RvC’s en bestuurders van de C8. Dat is een samenwerkingsverband van acht woningcorporaties uit het zuiden van het land. Eens per twee maanden komen de directeur-bestuurders bij elkaar, dan delen, bespreken en toetsen we de complexe zaken waar je als (grotere) woningcorporatie tegenaan loopt. We hebben elkaar als corporaties op problematiek gevonden, dat is het vertrekpunt van de samenwerking.”

En die C8 wilde graag filosoferen over het bestaansrecht?

“Eigenlijk is de aanleiding een hele praktische. Sinds de Woningwet 2015 zijn corporatiebestuurders verplicht om een bepaald aantal PE-punten te halen per jaar. Dan volgt de vraag: hoe vul je dat in? Na een paar trainingen/opleidingen kwamen we als C8 tot de conclusie dat we het interactiever wilden aanvliegen. We willen wel de deskundigheid voor de verdieping, maar ook onze ervaringen delen, kennis uitwisselen en leren van elkaar.”

Maar hoe komt dit onderwerp - het bestaansrecht - dan in beeld?

“Sinds de Woningwet 2015 heeft elke corporatie te maken met nieuwe regels die je soms in een keurslijf dwingen. Hoe ga je daarmee om? Wat is je rol als corporatie dan? Dat hebben we als input bij Kjenning neergelegd, waarop zij met het onderwerp ‘Het bestaansrecht van volkshuisvesting’ kwamen met de filosoof Bas Haring als spreker. Samen met de RvC-leden van de C8 hebben wij, de bestuurders, deze sessie gevolgd.”

Hoe was het?

“Echt heel interessant. Haring daagde ons uit met een aantal stellingen/vragen. Een daarvan was met welke ethische blik je kijkt naar de wereld om je heen. Hoewel je weet dat mensen verschillend kijken, is het toch goed om daar weer eens over na te denken en er met elkaar over te discussiëren.

In het verlengde van die ethische blik kijk je ook op een bepaalde manier naar corporaties. Ben je er om afspraken met de overheid na te komen of heb je een meer morele drive? Uiteindelijk ben je samen - ieder vanuit zijn eigen rol (RvC/bestuurder) - verantwoordelijk voor het functioneren van de corporatie. Hoe ga je dat dan doen?”

Kom je daar uit tijdens de sessie?

“Dat hoeft niet sec op dat moment. Het zet je aan het denken, het leidt tot het stellen van vragen, aan jezelf en aan anderen. Je moet blijven nadenken, leren en openstaan.

Wij gaan hiermee door met onze C8-bestuurders, in samenwerking met Kjenning omdat zij met verrassende inleiders en programma’s komen. Onze volgende sessie is al gepland en gaat over bijzondere doelgroepen.

Maar ook de RvC’s van de C8 hebben besloten om vaker een thema bij de kop te pakken. Het onderwerp bestaansrecht van de volkshuisvesting hebben wij ze als C8 nog aangereikt, maar ze gaan nu zelf actief kijken naar onderwerpen waar ze behoefte aan hebben.”

Datum: 24-01-2019

Delen: