Blog

Er is geen excuus meer, dus vanaf nu worden corporaties wendbaar!

Het seminar De Wendbare Corporatie eind september was inspirerend, gaf veel inzicht maar was ook echt wel even oncomfortabel, ongemakkelijk en riep twijfel op rond de vraag of we genoeg lef hebben... 

We dromen bijvoorbeeld wel van een corporatie waar mensen samen en met elkaar de salarissen bepalen, maar zijn we daar echt aan toe en hebben we dat lef? Of een corporatie waar de bestuurder 100% vertrouwen toont omdat hij/zij simpelweg niet weet welke werkzaamheden niet meer worden gedaan, want als die werkzaamheden ertoe zouden doen, gebeurde het écht wel.

Wendbaarheid? Ja maar wel eerst even die oude collega’s kwijt…

Misschien denken we wel dat we eerst die collega’s die al zo lang bij ons werken “kwijt moeten” voordat we wendbaar kunnen worden. Fout dus. Die collega’s hebben we juist heel hard nodig om wendbaar te worden! Als geweten, als historisch geheugen maar bovenal voor alle ervaring die niet in procedures is opgeschreven en waardevol is in de dagelijkse praktijk. Dus vier en waardeer lange dienstverbanden!

Het einde voor denken vanuit efficiency, regels en procedures 

Glenn Frijde was confronterend . Want we denken binnen corporaties echt te veel vanuit efficiency, regels en procedures. Alles is gebaseerd op “efficiency denken”. En daar gaat het dan ook meteen fout. Efficiency is namelijk een perfecte voedingsbodem voor nog meer processen en procedures, meer controle, meer accorderingsslagen en meer systeemdenken. Voor iedere uitzondering een aparte procedure graag. Werk vanuit rollen, zet in op talenten en drijfveren van mensen. Het werk wordt leuker, makkelijker en als corporatie is veel sneller te reageren op de veranderingen om je heen.

De toelichting van Janine Godderij, bestuurder van De Veste liet zien dat het kan. Met een organogram zonder “hark”. Een organogram waar de huurder echt centraal staat, en geen hiërarchie in te vinden is. Bij De Veste zijn ook geen functieomschrijvingen meer, maar wordt gewerkt met rolbeschrijvingen, waarmee voor een ieder helder is wat hij/zij bijdraagt aan De Veste.

10 gouden regels voor de wendbare corporatie

De 10 gouden regels voor wendbare corporaties die volgden uit wetenschappelijk onderzoek van spreker Mark Nijssen, bieden concrete handvatten om richting en vorm te geven aan een wendbare corporatie:

 • Waardeer proactiviteit én reactiviteit: analyseer de bronnen van dynamiek.
  Waar je kunt voorspellen, waardeer proactiviteit. Waar de toekomst onvoorspelbaar is, waardeer reactiviteit.
 • Je bestaansreden vormt de kern van energie
  Waarom gaat iedereen elke dag naar zijn werk? Alleen vanuit een gedeelde en inspirerende bestaansreden zijn medewerkers bereid de navolgende regels waar te maken.
 • Kwaliteit voor alles
  Maak gebruik van specialisten die bereid zijn om breed ingezet te worden. Op basis van flexibiliteit alleen kun je niet overleven. Kwaliteit moet altijd op nummer één staan.
 • Zet medewerkers voortdurend in beweging, intern en extern
  Ook als beweging niet meteen noodzakelijk is. Net als voor ons lichaam geldt: bewegen om het bewegen is al goed genoeg. En net als voor ons lichaam geldt: alles met mate!
 • Maak een flexibel ontwerp: zowel van functies als van teams
  Geen generieke functies of teams, maar functies en teams die ontworpen zijn op basis van snelheid van handelen.
 • Bouw het informele netwerk
  Mensen weten elkaar te vinden en ervaren geen drempels in het contact. Hierdoor is het makkelijker om kennis en signalen te delen, elkaar te helpen als omstandigheden erom vragen en gezamenlijk invulling te geven aan eigen verantwoordelijkheid.
 • Leg de meeste (maar niet alle) verantwoordelijkheid laag in de organisatie
  Loslaten is eigenlijk gewoon een andere manier van vasthouden.
 • Laat iedereen meepraten (maar niet meebeslissen) over de strategie.
  Hierdoor krijg je alle relevante informatie, snelheid in besluitvorming en weet iedereen wat de dilemma’s en strategie van de organisatie zijn.

 • Stuur centraal en top-down op de inzet van middelen op basis van strategische prioriteiten
  Als het gaat om snelheid van handelen gaan we niet zitten dimdammen.
 • Vier de rebel! 
  Stel regels, standaarden en procedures voortdurend ter discussie. Geniet ervan als een betere standaard wordt bedacht!

En de mensen dan? De mismatch uit het arbeidsmarktonderzoek

Ca. 80% van de medewerkers is onbewust onbekwaam ten opzichte van de eigen toekomstige inzetbaarheid blijkt uit breed onderzoek. Ook in de corporatiesector is een mismatch tussen de aanwezige en gewenste competenties en het werk- en denkniveau van medewerkers aldus het arbeidsmarktonderzoek van FLOW.

Maar is weer reorganiseren, mensen ontslaan en nieuwe mensen aannemen dan dé oplossing? Nee! Werken aan de wendbaarheid van mensen is een veel betere oplossing. Zet in op talenten en drijfveren. Wordt wendbaar want dan ben je altijd klaar voor de toekomst, klaar om te anticiperen, klaar om te reageren op veranderingen om je heen. De mensen bij de corporaties doen wat nodig is, doen dat met plezier, kennen elkaars talenten en kwaliteiten en helpen elkaar waar dat moet.

En hoe wendbaar ben je zelf eigenlijk? 

Tijdens de workshop van Johan Sinnema bood de wendbaarheidsscan wel heel concreet inzicht in de wendbaarheid van de aanwezige mensen. En kwamen veel van de aanwezigen met de conclusie dat ze stiekem al wel heel goed weten wat hun eigen rol is om hun organisatie wendbaarder te maken. En er is eigenlijk geen enkel excuus om morgen al kleine en concrete stapjes te zetten om meer wendbaar te worden. Vooral niet via grote nieuwe beleidsplannen en strategiesessies. Maar misschien gewoon even bij de koffieautomaat horen of je collega weleens heeft nagedacht over zijn eigen toekomstige inzet en wendbaarheid. En wees trots als er eventjes chaos ontstaat. Die chaos helpt namelijk enorm om alles weer helder te krijgen.

Wij kijken in ieder geval trots terug op een inspirerend seminar.

Johan Sinnema en Eddy Bonthuis

Datum: 02-10-2017

Delen: