Blog

Verhuren van woningen is een vak!

Het verhuren van woningen is maatwerk. Het aanbod is gevarieerd en de doelgroep ook. Lianne Klok, verhuurconsulente bij Wonen Midden-Delfland, volgde de driedaagse training Verhuurmakelaar. “Ik kan nu nog beter klanten helpen bij het maken van keuzen.”

Maken van keuzen? Is dat zo moeilijk dan?

“Je denkt misschien: er is een woning en er is een woningzoekende, 1 +1 = 2. Maar zo simpel is het lang niet altijd. Als verhuurconsulente kijk je ook of iemand in een wijk, een complex of een huurwoning past. Soms hebben potentiële huurders een heel duidelijk beeld voor zichzelf waar ze willen wonen, maar weet ik als verhuurconsulent dat het geen goede match is. Dat kan de ene keer zijn omdat de woning in praktisch opzicht niet bij iemand past, de andere keer omdat de sociale omgeving niet aansluit. Dan is het mijn taak om dat duidelijk te maken en goed over het voetlicht te brengen waarom dat zo is.”

Lijkt me lastig

“Dat is het soms ook, maar inmiddels heb ik al wel veel ervaring als woonconsulente bij Wonen Midden-Delfland. Wij zijn een kleine corporatie met ca. 2000 wooneenheden. Als woonconsulente doe ik alles met betrekking tot de verhuur. Dat gaat van huuropzeggingen, het aanbieden van woningen, intakegesprekken tot het afronden van de verhuur van een woning. Het is allemaal maatwerk en heel leuk om te doen.”

Zoveel ervaring, maar toch een training?

“Ik zag de training Verhuurmakelaar en wist meteen: dit wil ik wel. Het gaat tegenwoordig om zoveel meer dan een woning aanbieden en de eerste op de wachtlijst er laten wonen. Het is niet meer ‘take it or leave it’. Het gaat om het laten aansluiten van de wensen en de behoeften wat betreft het aanbod, een woning aantrekkelijke maken en goed onder de aandacht brengen zodat de juiste doelgroep erop reageert, de bezichtiging, adviseren en overtuigen, et cetera. Dat kwam allemaal voorbij in deze training.”

Hoe dan?

“In onderdelen als procedures, cultuur en gedrag, ontwikkelingen en trends, behoeftebepaling. Gesprekstechnieken was ook een onderdeel. Je leert duidelijk zijn, nee is nee, slechtnieuwsgesprekken voeren, zaken positief brengen. Dat oefenden we dan in de praktijk met de deelnemers. Leuk, een eyeopener soms ook, want dan denk je zelf dat het goed gaat, maar kun je dingen toch anders, net iets beter, zeggen. 

En wat ik ook heel interessant vond was de ‘technische’ dag over onderhoud, asbestherkenning, oude kabels herkennen, et cetera. Daar heb ik veel geleerd. Als afsluitende opdracht moest je een verhuurplan maken van een woning van je eigen corporatie. Wat moet daarin staan en wat niet.”

Kortom?

“Het is goed om je te blijven ontwikkelen. Deze training heeft mij verbreding en verdieping gebracht. Ik haal nu bijvoorbeeld meer uit de gesprekken met potentiële huurders, ik lees beter tussen de regels door wat iemand werkelijk bedoelt.”

Datum: 05-03-2021

Delen: