Blog

Wonen en zorg: welke rol spelen corporaties?

De bv Holland vergrijst steeds meer. Wat betekent dat voor de huisvesting in combinatie met zorgverlening? En voor de samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties? Kjenning organiseerde samen met Wonen Midden-Delfland een themadag over wonen en zorg. “Zorgvastgoed is nodig”, aldus directeur-bestuurder Peter van Ling van Wonen Midden-Delfland.

De vergrijzing. Het is een ding begrijp ik?

“Ja, dat is het. We leven langer en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Wonen en zorg zijn wettelijk gescheiden. Wie – intensieve – zorg nodig heeft krijgt dat ‘aan huis’. Dit alles betekent dat de woonwensen veranderen. Wonen Midden-Delfland heeft een mooi koersplan en we doen ook heel veel aan wonen en zorg, maar we vinden het belangrijk om dit beter in te bedden in de organisatie en verbinding te zoeken met partijen die hier ook mee te maken hebben. Vandaar deze themadag.”

Partijen. Welke partijen?

“Voor deze dag hebben we niet alleen de raad van commissarissen van onze eigen organisatie uitgenodigd, maar bijvoorbeeld ook mensen van de stichting Welzijn, de huurderskoepels, thuiszorgorganisaties, huisartsen, en wethouders van onze gemeente. In totaal rond de 20 mensen, die allemaal met wonen en zorg te maken hebben. Samen met Kjenning zijn we om tafel gaan zitten om een goede invulling te geven aan deze dag.”

Kom maar door met die invulling

“Anneke Nijhoff van FAME Groep (gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten) sprak heel inspirerend over wonen en zorg. Van verblijven in een zorginstelling naar wonen op een manier die past, is het motto volgens haar. Niet meer ‘langer thuis’, maar ‘altijd een eigen huis’. Dat is precies wat het is, vind ik. Er was veel interactie. Want wat bouw je dan, wat is er nodig in de omgeving, wat kan er misgaan? Hoe organiseer je bijvoorbeeld wonen voor mensen met dementie?”

Bij mij plopt ook op: money money money…

“De financiering is inderdaad een heel belangrijk, en ook ingewikkeld punt. Dat onderwerp kwam ’s middags aan bod. Zorginstellingen zijn voor corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Omdat hun financieringsmethodiek heel anders is – veel meer korte termijn – is het risico voor zorginstellingen toegenomen. Het is dus zaak om met elkaar samenhang te vinden, zodat je verder kunt. 

Aansluitend zijn we die middag in gesprek gegaan met Diny de Bresser, bestuurder van zorgverlener Pieter van Foreest, actief in onze regio. Wat zijn de uitdagingen voor beide partijen, wat hebben we van elkaar nodig, waar liggen de uitdagingen in de samenwerking.”

Wat heeft ‘in the end’ deze dag opgeleverd?

“Veel! Kennis van de verschillende velden: zorg/corporatie/politiek/huurder. Begrip voor elkaar, gedeelde inzichten, ‘food for thought’, een andere manier van denken, een beter beeld van hoe nu verder te gaan. Heel belangrijk is ook dat je elkaar nu weet te vinden. Dat vind ik nogal wat winst. 

Overigens starten we dit jaar bij Wonen Midden-Delfland met de seniorencheck. Bij 50 woningen waar mensen van 85 jaar en ouder wonen doet de vakman een technische check of alles veilig is. Op die manier komen we achter de voordeur en kunnen we ook zien of er zorg nodig is en dat doorgeven aan de betreffende instantie. Als we ‘met zijn allen’ – zorg, politiek, corporaties – verder willen komen met wonen en zorg heb je elkaar echt nodig. Deze themadag draagt daar zeker aan bij.”

Ook een incompanytraining?

Deze themadag was voor Wonen Midden-Delfland opgezet op basis van de eigen vraag, context en situatie. Heeft u ook een vraagstuk? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseursSamen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 28-02-2020

Delen: