Blog

Iedereen zag meteen de voordelen voor zichzelf van het ontwikkelassessment

Vallei Wonen keek na het vertrek van de manager Klant en vastgoed kritisch naar de organisatie. Kon het werk ook anders -lees: efficiënter en beter- ingericht worden? Een ontwikkelassessment bij Kjenning volgde. P&O’er Annelies Leusink: “Dat heeft ons meer inzicht gegeven in het potentieel van medewerkers.”

Waarom moest het zo nodig allemaal anders?

“Vallei Wonen is een kleine corporatie. In totaal werken er 13 mensen en het aantal verhuureenheden is iets meer dan 1200. We hadden toen nog twee parttime directeuren in huis en daarnaast was er dus een manager Klant en vastgoed. Je moet als organisatie voorkomen dat je een ‘kind met een waterhoofd’ creëert. Toen de manager vertrok zijn we om tafel gaan zitten om te kijken of een andere inrichting van de organisatie wenselijk was met meer zelforganiserende teams.”

WIE zijn om tafel gaan zitten? 

“Alle medewerkers van Vallei Wonen, het gaat namelijk iedereen aan. We hebben gebrainstormd en na vier sessies kwamen we uit op een herverdeling van de taken onderling en het aantrekken van een beleidsadviseur die de directie adviseert. We wilden de verantwoordelijkheden graag laag in de organisatie leggen. Er zijn een-op-een gesprekken gevoerd met de medewerkers: wat wil jij graag, wat past bij jou, waar liggen jouw uitdagingen? Vervolgens zijn de functieprofielen aangepast.”

Maar toch: je kunt het allemaal wel bedenken, medewerkers moeten het ook aankunnen

“Dat klopt. Het zijn wel managementtaken die ‘herverdeeld’ worden, dus minder uitvoerende taken. Bijvoorbeeld het contact met gemeenten, vergaderingen met aannemers, huurdersbijeenkomsten bijwonen, et cetera. De capaciteiten daarvoor moeten wel aanwezig zijn bij medewerkers. Om dat te kunnen bepalen hebben we een 0-meting in de vorm van een ontwikkelassessment met Kjenning uitgevoerd.”

Spannnnend! Wat kwam eruit?

“Alles kwam tijdens het assessment aan bod: drijfveren, talentenscan, intelligentietest, aanwezige kennis en vaardigheden, en een persoonlijkheidstest. Iedereen kreeg inzicht in zijn eigen sterke en zwakke punten en ook in zijn eigen ontwikkelpotentieel. Kjenning besprak de ‘uitslag’ met iedere medewerker persoonlijk en gaf een presentatie aan iedereen over het overall organisatieplaatje dat daaruit voortkwam. In principe weet je als organisatie natuurlijk wel redelijk wat de capaciteiten van je medewerkers zijn, maar toch word je soms verrast.”

“Verrast door een uitslag? Vertel 

“Een medewerker voert een functie op mbo-niveau uit maar bleek hbo+-capaciteiten te hebben. Daar kom je zonder assessment niet achter. Dan is er dus veel ontwikkelpotentieel.”

Was iedereen op voorhand enthousiast?

“Echt iedereen stond ervoor open. Dat heeft ook te maken met de presentatie die Kjenning hield voorafgaand aan het ontwikkelassessment. Iedereen zag meteen de voordelen voor zichzelf.”

En nu?

“Na de afsluiting van het assessment zijn er ontwikkelgesprekken gevoerd met iedere medewerker: waar moet er worden bijgeschoold, welke competenties ontbreken? En er is een beleidsadviseur aangesteld. Kortom, we zijn gewoon aan de slag gegaan.”

Ook aan de slag?

Meer informatie over onze verschillende assessments vind u ook op onze pagina Organisatie & Ontwikkeling. Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek met onze adviseurs.

Datum: 09-11-2018

Delen: