Blog

Projectbegeleiding: Een combinatie van harde kaders en menselijke inhoud

Projectbegeleiding: Een combinatie van harde kaders en menselijke inhoud

Juriën Dos Santos is nu nog sociaal wijkbeheerder in Leidschenveen bij WoonInvest. Hij begon in de coronaperiode, wat best lastig was. Maar inmiddels heeft hij het vak aardig onder de knie en maakt hij in maart van 2024 de volgende stap in zijn loopbaan. De leergang Sociale Projectbegeleiding helpt hem daarbij want bij WoonInvest heeft de sociaal projectleider ook taken van een bewonersbegeleider.

Wijkbeheerders houden zich in het algemeen alleen bezig met woongebouwen. Bij jou is dat anders toch?

 “Klopt, ik heb wat bredere taken als wijkbeheerder. Ik kijk ook naar zaken als overlast en andersoortige problemen. Mijn functie is dan ook sociaal wijkbeheerder. Het gaat dus om meer dan alleen het gebouw, ook de bewoners maken deel uit van mijn werk. Het loopt een beetje parallel met enkele grote renovaties die we momenteel uitvoeren en waarbij we de bewoners door het proces heen moeten begeleiden. Daar speel ik ook een rol bij.”

En daar komt de leergang Sociale Projectbegeleiding om de hoek kijken?

“Ik wil graag een volgende stap zetten en inmiddels ben ik aangenomen als junior projectleider. Het belang van sociale projectbegeleiding bij die functie is groot. Veel corporaties besteden dit gedeelte namelijk uit aan aannemers, die vervolgens de communicatie met bewoners overnemen. Bij WoonInvest willen we dit weer wat meer zelf in de hand gaan houden.”

Waarom besteden jullie de communicatie met bewoners niet uit?

“Je ziet dat veel aannemers andere accenten leggen. Ze zijn wat meer gefocust op tijd en geld. Wij als corporatie proberen juist de mensen op de eerste plek te zetten. Je krijgt dan wat andere communicatie, iets meer inlevend en empathisch. Het wordt meer een project dat maatwerk vraagt, strakker toegesneden op de bewoner. Dat is fijn, want sommige processen zijn heel ingrijpend.”

Kwam dat verschil in aanpak ook naar voren tijdens de leergang?

“Tijdens de leergang lag het accent meer op het sociaal plan en hoe je dat vorm geeft. Hoe informeer je bewoners? Welke reacties kun je verwachten en hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met kwetsbare bewoners zoals ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Al die facetten moeten meegenomen worden in het sociaal plan, want die kunnen het maken of breken.”

Wat heb je dan vooral geleerd?

“Ik vond het leuk dat er veel deelnemers uit allerlei delen van het land kwamen en ervaringen deelden. Daar heb ik veel van geleerd en er ook leuke contacten opgedaan. Maar het belangrijkste is dat ik nu weet hoe een sociaal plan van A tot Z wordt opgesteld. Je moet bepaalde processen doorlopen. Als je dat niet doet, kun je juridisch in de problemen komen.

Dus vooral alle stappen op tijd zetten zodat je bewoners de gelegenheid geeft om te wennen aan een bepaalde planning of ze in bezwaar te laten gaan. Of de tijd nemen voor vergunningaanvragen. Dat moet allemaal goed geborgd zijn in het plan. Daarvoor hebben we een procesbeschrijving gekregen bij de leergang, wat ik heel prettig vind. Die kan ik voortaan als kapstok gebruiken dus daar heb ik de rest van mijn loopbaan nog profijt van. In het plan komen dus zowel de ‘hardere’ zaken zoals planning terug, maar het bevat ook de ‘warmere’ menselijke aspecten. Die combi vind ik leuk en nuttig.”

Meer weten over deze leergang?

Tijdens de leergang Sociale Projectbegeleiding frist u uw kennis van het huurrecht rondom renovatie- en herstructureringsprojecten op en wordt u meegenomen in de meest gangbare en actuele werkvormen in projectbegeleiding. De leergang biedt een verdieping op de eendaagse training Sociale Projectbegeleiding.


Datum: 21-05-2024

Delen: