Blog

De strijd van de woonconsulent

De functie "woonconsulent" komt bij de meeste corporaties wel voor. Maar alhoewel de functienaam vaak gelijk is, varieert de inhoud van de functie van corporatie tot corporatie nogal.

Soms hoort verhuur ook tot het takenpakket, vaak ook niet. Soms is huurincasso een taak voor de woonconsulent, meestal niet. Het behandelen van overlastzaken is meestal een taak voor de woonconsulent, maar niet altijd. Leefbaarheid en bewonersparticipatie zitten vaak in het takenpakket, maar ook vaak niet. De meeste woonconsulenten voeren hun werk vooral binnen, op kantoor uit, maar er zijn organisaties die verwachten dat de woonconsulent vooral buiten, in de wijk is. Dus als iemand zegt, "Ik ben woonconsulent." is mijn vraag: "En wat doe je dan precies?"

Als je een aantal woonconsulenten van verschillende corporaties bij elkaar zet, dan hebben ze allemaal een ander takenpakket. Toch hebben ze minstens twee dingen gemeen: Een sociale instelling en de voortdurende strijd tegen de waan van de dag.

Om met dat laatste te beginnen: Elke woonconsulent heeft ongeacht het takenpakket, vooral uitvoerende taken. Dit betekent vooral reageren op vragen van huurders en het uitvoeren van werkprocessen en procedures.

Regie voeren, proactief werken, signaleren en analyseren

Tegelijkertijd moet de woonconsulent regie voeren en proactief werken. Dit is noodzakelijk als de woonconsulent, naast uitvoerende taken, ook taken heeft die een meer planmatige aanpak vragen, zoals Leefbaarheid en Bewonersparticipatie. Maar zelfs al heeft de woonconsulent alleen uitvoerende taken, dan nog is het belangrijk om trends te zien, knelpunten te signaleren en deze te vertalen naar acties om de situatie te verbeteren.

In het Verhuurproces is het bijvoorbeeld zinvol om te signaleren dat bepaalde typen woningen lastig verhuren. Dan is het mogelijk om een plan te maken om dit in de toekomst te voorkomen. Als je het niet signaleert, blijf je keer op keer tegen veel werk en leegstand oplopen.

In het Overlastproces is het bijvoorbeeld goed te analyseren welke soorten zaken langdurig blijven slepen. Dan kun je over dit soort zaken een plan van aanpak maken om ze te versnellen, bijvoorbeeld door hierbij eerder netwerkwerkpartners op te schakelen.

In het proces van Huurincasso is het goed om te signaleren dat bepaalde typen klanten vaker in betalingsproblemen komen. Hierdoor is het mogelijk om deze groep klanten in het proces preventief extra aandacht te geven of deze groep beter of extra voor te lichten.

De strijd van de woonconsulent tegen de waan van de dag

Kortom regie voeren, proactief werken, helicopteren, een plan maken, het is voor de woonconsulent noodzakelijk om doortastend te kunnen werken. Om dit te kunnen doen, is het nodig om even de tijd te nemen en pas op de plaats te maken. En juist dit valt in de waan van de dag niet mee. Zeker als de telefoon roodgloeiend staat, collega's ziek of op vakantie zijn en de manager aanstuurt op cijfers en op de afhandelingsduur van correspondentie.

En in zo'n situatie heeft de woonconsulent vaak last van dat andere gezamenlijke kenmerk: de sociale instelling. "Nee" zeggen is vaak niet de sterkste kant van de woonconsulent en te vaak blijven woonconsulenten dan ook hard door rennen om het iedereen maar naar de zin te maken.

Hierdoor wordt de strijd tegen de waan van de dag meestal verloren. En dat is jammer, want zoals Loesje al zei: "Het is gewoon lekkerder dweilen als je weet dat ondertussen tenminste iemand probeert de kraan te repareren."

Groeien in het vak

Maar ondanks alles; de woonconsulent blijft, ook in de roerige tijden van de woningcorporatiesector, hét sociale gezicht van de corporatie. En het vak van woonconsulent stelt hoge eisen aan kennis en vaardigheden. De Leergang Woonconsulent helpt de woonconsulent groeien in het boeiende vak. Mag ik jou ook helpen groeien?

Harry Vlaar

Hoofddocent Leergang Woonconsulent Kjenning

Datum: 04-11-2020

Delen: