Blog

Juist of onjuist: gebruikt u de juiste termen uit de privacywetgeving?

Wetteksten zijn over het algemeen niet heel erg goed leesbaar. Teksten zijn stug en er staan vaak onduidelijke of onbekende termen in. Dat is ook bij privacywetgeving het geval.

Onze trainers rondom privacywetgeving vertalen de wetteksten zo goed mogelijk en zorgen dat de regels worden omgezet naar praktische actiepunten. Toch hoorden we in de vele trainingen die we recent verzorgden, dat er veel woorden en termen zijn die onjuist gebruikt worden. Om de bomen weer van het bos te scheiden, stelden onze trainers deze woordenlijst op. Ook leuk om naar een collega, die wel eens die fout maakt, door te sturen.

Juist of onjuist? Algemene Verordening Gegevensbescherming

Correct! De Algemene Verordening Gegevensbescherming, vaak afgekort tot AVG, wordt per 25 mei 2018 gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. In het Engels wordt deze wetgeving de General Data Protection Regulation genoemd, afgekort de GDPR. De AVG en de GDPR zijn dus inhoudelijk dezelfde wetgeving. Termen die ook regelmatig voorbij komen zijn: de Europese of internationale privacywetgeving en de privacyverordening. Deze zijn uiteraard prima te gebruiken, maar zijn niet de juiste term voor de wet waar u het over heeft.

De term Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp, is uiteraard ook correct. De Wbp is de huidige Nederlandse privacywetgeving, maar vervalt op 25 mei wanneer de AVG van toepassing wordt.

Juist of onjuist? Bewerker en bewerkersovereenkomst

Op dit moment is de term bewerker juist! In de wettekst van de AVG is de term ‘bewerker’ echter ingeruild voor de term ‘verwerker’. Met het oog op de toekomst raden we aan om ook al vanaf nu de term ‘verwerker’ en ‘verwerkersovereenkomst’ te gebruiken. Dat scheelt weer aanpaswerk!

Juist of onjuist? Wet Meldplicht Datalekken

Deze zien en horen we vaak terugkomen. Deze term is echter onjuist! Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens aangepast. De Meldplicht Datalekken is in deze wetgeving een nieuw  onderdeel het is dus geen losstaande wet.

Juist of onjuist? Verwerkingsverantwoordelijke

Deze term is juist. In de wettekst van de AVG wordt ‘verwerkingsverantwoordelijke’ gebruikt in plaats van de term ‘verantwoordelijke’ welke werd gebruikt in de Wbp. Ook bij deze term: pas deze term tijdig toe.

Juist of onjuist? Privacy Impact Assesment

Nog eventjes goed, maar vanaf 25 mei 2018 onjuist. Gebruik in plaats van PIA ‘DPIA’: Data Protection Impact Assessment. De Nederlandse term voor Data Protection Impact Assesment is ‘Gegevenseffectenbeoordeling’. De inhoud van de DPIA is precies hetzelfde als de PIA; alleen de naam wijzigt.

Vragen de privacywetgeving?

Misschien zijn de termen nu wel helder maar heeft u nog wel vragen over de wetgeving en de impact op uw organisatie. Of wilt u direct aan de slag met privacy?

Doe hier de gratis nulmeting rondom privacybewustzijn en krijg inzicht in uw privacybewustzijn.

Wilt u direct aan de slag? Volg dan de training Privacywetgeving & privacybewustzijn: dat gaat ver(der)! Na de training bent u op de hoogte van de nieuwe wetgeving en de impact van de Europese wetgeving op de corporatie.Voor bestuurders en RvC leden biedt incompany training Privacywetgeving & compliance voor bestuur en toezicht inzicht in de aankomende regelgeving en de impact op de corporatie.

Joyce de Jong, Audittrail

Docent Privacywetgeving & privacybewustzijn: dat gaat ver(der)! 
Docent Privacywetgeving & compliance voor bestuur en toezicht

Datum: 28-10-2017

Delen: