Blog

Archief 2013

Amsterdamse Treiteraanpak maakt einde aan overlast en intimidatie

Amsterdamse Treiteraanpak maakt einde aan overlast en intimidatie

De 'Dimitrov-casus heeft inmiddels in vele kranten gestaan. Een gezin dat al tien jaar overlast veroorzaakt. Uiteindelijk vond de burgermeester van Amsterdam het onacceptabel en kwamen zaken in een stroomversnelling."Mensen die hun omgeving terroriseren en intimideren, moeten daarmee stoppen. Het kan niet zo zijn dat de slachtoffers uiteindelijk verhuizen. Degenen die treiteren moeten weg", zei hij tegen AT5.Na de uitspraak van de burgermeester en de daaropvolgende dagvaarding is recent een uitspraak gedaan door de kantonrechter. Het gezin is nu veroordeeld de woning te verlaten en de kosten van de ontruiming aan de corporatie te betalen. Uiteraard zijn zij ook veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure.Nu denkt u misschien dat het goed nieuws is. De corporatie is nu in het ge...

Marktaandeel Corporatie Cloud binnen 3 jaar op 10 procent

Marktaandeel Corporatie Cloud binnen 3 jaar op 10 procent

Ook Welwonen Enkhuizen, Gemeentelijk woningbedrijf van Koggenland en Rondom Wonen hebben gekozen om met de Corporatie Cloud aan de slag te gaan. Het aantal klanten dat de Corporatie Cloud afneemt komt daarbij op 38 en dat is 10 procent van de corporaties in Nederland.De Clou...

Deelnemers Leergang Strategisch buurt ontwikkelen geslaagd!

Deelnemers Leergang Strategisch buurt ontwikkelen geslaagd!

Enkele weken geleden zijn de deelnemers van de Leergang Strategisch buurt ontwikkelen geslaagd. En dat deze intensieve opleiding de medewerkers leefbaarheid en wijkontwikkeling op een hoger niveau tilt was zichtbaar in de eindpresentaties.Ook corporaties geslaagdMaar de feli...

De Functioneel beheerder als spin in het web

De Functioneel beheerder als spin in het web

De rol van functioneel beheer verandert. Ontwikkelingen in de markt zijn hierop van invloed. Er wordt volop geoptimaliseerd en alles moet efficiënter, sneller en eenvoudiger. Er moet meer met minder. Vooral het digitaliseren van informatie speelt daarbij een steeds grotere r...

Het dagboek van een projectleider

Het dagboek van een projectleider

De bouwvergadering verloopt moeizaam... de liftinstallateur heeft bij het vernieuwen van de lift met de betonzaag de deuropeningen verruimd en heeft daarvoor 150 mm beton verwijderd van de liftschacht.Voordat er nu begonnen kan worden aan de volgende lift moeten constructieb...

Corporatiewoningen verkopen: een vak apart?

Corporatiewoningen verkopen: een vak apart?

Voor corporaties is de verkoop van woningen belangrijker dan ooit. Door de verhuurdersheffing, de Vestia-heffing en toegenomen bedrijfslasten hebben corporaties minder geld in kas om te kunnen investeren in nieuwe projecten. Verkoopopbrengsten zijn hierdoor van wezenlijk bel...

Wie je bent staat vast. Wat je doet is een keuze

Wie je bent staat vast. Wat je doet is een keuze

In een training kom je vaak veel verschillende mensen tegen. Dan is het toch wel bijzonder dat je ondanks de verschillen samen veel overeenkomsten hebt en veel van elkaar kunt leren.De meest simpele verklaring is wel dat het komt omdat we allemaal mensen zijn. Iedereen die w...

Een andere mindset bij social media

Een andere mindset bij social media

Meten wat je eigenlijk wilt wetenAls je nieuwsbrief goed gelezen wordt, moet je daar zeker niet mee stoppen. Maar is je eigen doel ook wel duidelijk? Meet je of je daadwerkelijk gelezen wordt of meet je of je je doel bereikt? Houd er maar rekening mee dat minimaal 50% je bri...

Voordelen van de crisis: optimalisatie en harmonisatie contracten!

Voordelen van de crisis: optimalisatie en harmonisatie contracten!

Met de druk op de sector zijn steeds minder corporaties "grote" selectietrajecten aan het uitvoeren voor nieuwe primaire systemen. Dat is ook wel logisch want met die implementaties gaat vaak veel tijd en geld gemoeid. En anticyclisch investeren voor een kostenreductie op la...

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Als u werkzaam bent op het gebied van leefbaarheid weet u zelf vaak wel dat uw werk enorm bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van de corporatie. Maar hoe toont u dat nu aan? Dat kan een uitdaging zijn. En als u dat niet heel helder en concreet kunt aantonen, bent u bij een b...

Wat betekent de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

Wat betekent de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit, welke op 1 april 2013 in werking is getreden, heeft geen directe impact op corporaties. Toch biedt de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit wel kansen voor corporaties om hun eigen aanbestedingsbeleid eens onder de loep...