Blog

Archief 2017

Woonconsulenten: dweilen met de kraan open?

Woonconsulenten: dweilen met de kraan open?

De werkdruk voor woonconsulenten, sociaal adviseurs, wijkconsulenten, medewerkers klant, klantadviseurs, wijkadviseurs of medewerkers sociaal beheer, neemt enorm toe. Het aantal overlastzaken en problemen met zorgwekkende huurders blijft maar stijgen, blijkt uit de corporatiemonitor van brancheorganisatie Aedes.En het aantal zorgwekkende huurders neemt alleen maar toe. In bijvoorbeeld Amsterdam heeft 30% van de nieuwe huurders psychische problemen. En ook de zittende huurder wordt steeds ouder en minder zelfredzaam. De gemiddelde huurder is inmiddels al 60 jaar.Leefbaarheid en participatie gaan achteruitDit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in buurten en complexen. Er is veel meer overlastproblematiek dan tien jaar geleden. Die problemen zijn ook nog eens weerbarstig en lastig oplo...

“Alle facetten van het maken van een begroting komen voorbij”

“Alle facetten van het maken van een begroting komen voorbij”

De begroting opstellen komt ieder jaar bij iedere corporatie voorbij. Bij Sité Woondiensten was er behoefte aan verdieping, inzicht en overzicht. “Wij wilden onze junior medewerkers graag met alle facetten van een begroting kennis laten maken”, aldus Sonja Kraaijevanger, tea...

De onzekere ontwikkeling van de marktwaarde.

De onzekere ontwikkeling van de marktwaarde.

Deze stelling stond centraal in het onderzoek van Maarten Fronik, waarmee hij recent de Royle Dijksma Scriptieprijs 2017 won.Met de scriptie deed Maarten onderzoek naar de mate van onzekerheid verbonden aan de ontwikkeling van de marktwaarde. De belangrijkste conclusies uit...

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Veel corporaties onderzoeken momenteel hoe zij, binnen de maatschappelijke opgave en de ruimte die de novelle wel en niet biedt, de prestaties van hun bezit kunnen verbeteren. Onder maatschappelijke prestaties vallen bijvoorbeeld betaalbaarheid, goede onderhoudskwaliteit, ge...

Governance en het samenspel tussen bestuur en toezichthouders

Governance en het samenspel tussen bestuur en toezichthouders

Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG) en Maaskant Wonen fuseren met ingang van 2018. Als gevolg daarvan verandert ook de samenstelling van het bestuur en de RvC. “Een ideaal moment voor een themabijeenkomst over Governance en partnership tussen toezicht en bestuur”, aldus Mich...

Gedrag én veranderen: twee woorden die moeilijk samengaan

Gedrag én veranderen: twee woorden die moeilijk samengaan

Het is vrijdagochtend als Bert me belt. Bert is manager Klant en Verhuur bij een middelgrote corporatie. “Johan, laat ik eerlijk tegen je zijn. Ik zit hier nu bijna 2 jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er echt alles al aan gedaan, maar nu weet ik het niet meer....

Onno Hoes (Schakelteam Personen met Verward Gedrag): “Het moet niet bij plannen maken blijven”

Onno Hoes (Schakelteam Personen met Verward Gedrag): “Het moet niet bij plannen maken blijven”

Het afgelopen jaar heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de stand van zaken in kaart gebracht. Op 5 oktober verscheen het rapport ‘Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent’. Voorzitter Onno Hoes: “Er mag nog wel een tandje bij.”Graag even een korte schets...

“Wij vangen geen vliegen af van elkaar. Wij delen”

“Wij vangen geen vliegen af van elkaar. Wij delen”

Ivo Hoppe geeft leiding aan de afdeling Planmatig Onderhoud bij Woonstichting De Key. Twee keer per jaar delen hij en een groep gelijkgestemden hun ervaringen in het Platform Planmatig Onderhoud. “Wij hebben dezelfde vraagstukken.”Gelijkgestemden?“Ja. We sturen allemaal een...

Het seminar Verduurzaming van de woningvoorraad was meer dan inspirerend: we prutsen nu vrolijk verder!

Het seminar Verduurzaming van de woningvoorraad was meer dan inspirerend: we prutsen nu vrolijk verder!

Het seminar Verduurzaming van de woningvoorraad bood een mooie en brede diversiteit aan thema’s, was relevant, had het goede niveau en sloot bovendien goed aan bij wat corporaties nu nodig hebben aldus de deelnemers.Mooier kan ik het zelf niet zeggen, dus daar ga ik me ook n...

Juist of onjuist: gebruikt u de juiste termen uit de privacywetgeving?

Juist of onjuist: gebruikt u de juiste termen uit de privacywetgeving?

Wetteksten zijn over het algemeen niet heel erg goed leesbaar. Teksten zijn stug en er staan vaak onduidelijke of onbekende termen in. Dat is ook bij privacywetgeving het geval.Onze trainers rondom privacywetgevingvertalen de wetteksten zo goed mogelijk en zorgen dat de rege...

“Mijn beleidsplan werd in één keer goedgekeurd”

“Mijn beleidsplan werd in één keer goedgekeurd”

Stefan Wiljouw, nu nog huismeester/wijkbeheerder maar binnenkort leefbaarheidsconsulent bij TBV Wonen in Tilburg, volgde de training Verdieping Woonprofessional. “Het geeft me extra bagage. Ik heb er echt veel aan.”Gefeliciteerd! Promotie. Zin in zeker?“Dank je. Ja, heel vee...