Blog

Archief 2014

Voorruit naar de kerntaak

Voorruit naar de kerntaak

Voorruit naar de kerntaak is de titel van het basisdocument waarmee Woonbron de reorganisatie handen en voeten geeft.Marjolein van Klaveren, hoofd P&O: "Je vraagt nogal wat van medewerkers"."In het verleden fuseerde Woonbron een aantal malen maar er werd niet gekeken naar wat nodig was. Daardoor werd de organisatie te groot en te duur. We moeten terug in de bedrijfslasten enbeter presteren door samenwerking met derden." Aan het woord is Marjolein van Klaveren, hoofd P&O, ICT en Proces & Facility Management.ReorganisatieEen reorganisatie was dan ook onvermijdelijk. "We werken vanuit het basisdocument 'Vooruit naar dekerntaak'. Dat betekent onder meer dat medewerkers soms de werkzaamheden op een andere manier moeten doen, soms op een andere werkplek terechtkomen maar ook dat we afscheid moet...

Het zijn net kinderen

Het zijn net kinderen

Ze zeggen wel eens 'kinderen houden je jong!' maar dat is niet waar. Kinderen houden je wakker, dat is heel iets anders. Opvoeden is namelijk een serieuze aangelegenheid. Je wilt je kinderen iets bijbrengen en ze helpen in hun ontwikkeling.Ditzelfde gevoel ventileerde laatst...

De huurder staat altijd voorop aldus Dick Mol

De huurder staat altijd voorop aldus Dick Mol

Afgelopen maart besloot Dick Mol dat het tijd was voor een volgende stap en verruilde hij zijn plek bij Domesta in Emmen voor de directeur-bestuurdersstoel bij Mozaïek Wonen in Gouda. "Ook in Gouda moeten we terug naar onze kerntaak."Wat vindt u dan de kerntaak?"De corebusin...

Uitkomst Trendonderzoek opleidingen 2014

Uitkomst Trendonderzoek opleidingen 2014

Naar aanleiding van het Trendonderzoek 2013 heeft Kjenning recent het onderzoek 2014 uitgevoerd. De resultaten delen we graag met u.De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling ligt vaker bij medewerker en manager17,3% van medewerkers volgt opleiding om carrièremogelijkheden te...

Verandering biedt kansen voor zorginstanties en corporaties

Verandering biedt kansen voor zorginstanties en corporaties

De samenwerking met zorginstanties wordt sterk beïnvloed door de kabinetswijzigingen. De financiering van de zorg verandert en er wordt sterk ingezet op langer zelfstandig thuis wonen. Zorginstanties zijn dan ook volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconstructie...

Zijn uw huurders wel klanten?

Zijn uw huurders wel klanten?

Klantgericht werken is klanten bieden wat zij verwachten. En liever nog: meer doen dan de klant verwacht! Dat is natuurlijk mooi gezegd, maar wat betekent klantgericht werken dan concreet?Met andere woorden: Wat willen klanten van uw organisatie?Iedere klant wil in elk geval...

Er gebeurt op dit moment veel in de corporatiewereld aldus Rob Haans

Er gebeurt op dit moment veel in de corporatiewereld aldus Rob Haans

Rob Haans (52) was onder meer directeur/uitgever van de Volkskranten algemeen directeur/bestuurder bij De Key, maar zwaait sinds 1 oktober 2013 als directievoorzitter de scepter bij Alliantie, dat met 60.000 woningen een van de grootste woningcorporaties in Nederland is. Wat...

Moeten we ook nog gaan twitteren?

Een praktische tip: Werken met lijsten!Tijdens trainingen, en ook daarbuiten hoor ik vaak mensen, die als een berg tegen Twitter op zien. Ze krijgen er immers geen fte bij, maar 'het nieuwe werk moet er gewoon bij gedaan worden'. Ik snap de reactie. Twitter is ook een berg a...

Zien uw mogelijke huurders uw woningaanbod ook?

Zien uw mogelijke huurders uw woningaanbod ook?

Tja, u kunt een nieuwsbrief versturen en het woningaanbod tonen op de website. Maar daarmee informeert toch vooral de mensen die u al kennen en reeds interesse hebben in uw aanbod.De echte vraag is misschien wel hoe u uw potentiële huurders uw aanbod kunt laten zien. De kand...

De Huisvestingswet brengt beweging

De Huisvestingswet brengt beweging

Na jaren van voorbereiding heeft de Eerste Kamer op 3 juni het wetsvoorstel voor de Huisvestingswet 2014 als hamerstuk aangenomen. Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Huisvestingswet in.Wat voor wijzigingen brengt de Huisvestingswet 2014 voor de woonruimteverdeling met zich mee...

30% vonnissen bij huurachterstand leidt tot huisuitzetting

30% vonnissen bij huurachterstand leidt tot huisuitzetting

Recent maakte Aedes nieuwe cijfers bekend over huisuitzettingen en huurachterstanden. Van de 23.100 uitgesproken vonnissen in 2013 leidde dit in 6.980 gevallen ook daadwerkelijk tot een huisuitzetting. De oorzaken betrof naast huurachterstand ook bijvoorbeeld overlast en woo...