Blog

Archief 06/2023

Schade en vergoedingen bij renovatie: Huurder handelt niet volgens protocollen

Schade en vergoedingen bij renovatie: Huurder handelt niet volgens protocollen

Renovatie van huurwoningen behandel ik tijdens eentraining Huurrecht Verdiepinghet liefst van algemeen naar specifiek: wat is huur, wat is een gebrek, wat is onderhoud, wat is renovatie, wie moet een gebrek verhelpen, wie mag renoveren, wanneer moet de huurder wat gedogen, wat zijn de sancties/remedies, in hoeverre bestaat samenloop met klusrecht, of met recht op duurzaamheidsverbetering, hoe zit het met schade- of andere vergoedingen?In een serie blogs bespreek ik cases over schadevergoeding, ontleend aan de praktijk van een aannemer die in opdracht van corporaties renovaties uitvoert, vanaf het eerste ontwerp tot en met het opleveren van de woning, zelfs met inbegrip van alle contacten met huurders en bewonerscommissies. Zo’n aannemer ontzorgt de opdrachtgever dus volkomen!De vraag die k...

Wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’: gevolgen voor woningcorporaties?

Wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’: gevolgen voor woningcorporaties?

Wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’: gevolgen voor woningcorporaties?Op dinsdag 16 mei jl. heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd het gebruik van huurovereenkomsten voor...

Schade en vergoedingen bij renovatie: Wie is verantwoordelijk bij schade?

Schade en vergoedingen bij renovatie: Wie is verantwoordelijk bij schade?

Renovatie van huurwoningen behandel ik tijdens eentraining Huurrecht Verdiepinghet liefst van algemeen naar specifiek: wat is huur, wat is een gebrek, wat is onderhoud, wat is renovatie, wie moet een gebrek verhelpen, wie mag renoveren, wanneer moet de huurder wat gedogen, w...

De muurtjes in de organisatie zijn lager geworden

De muurtjes in de organisatie zijn lager geworden

Communiceren doen we allemaal. En velen van ons denken dat we het automatisch wel goed doen. Maar goed communiceren is een vak apart en kan veel onnodige fouten voorkomen als het gaat om problemen met huurders, maar ook met de omgang met collega’s.Wetland Wonen is een kleine...