Asbestdeskundige (SC-570) voor opdrachtgevers

Inhoudelijke deskundigheid

3 x 1 dag (totaal 6 dagdelen) exclusief eventuele examens
21 PE-uren ?

Uw resultaten na Asbestdeskundige (SC-570) voor opdrachtgevers

  • U weet wat de rol van Asbestdeskundige inhoud.
  • U kent verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opdrachtgevers, ketenpartners, gemeenten en de Arbeidsinspectie.
  • U kunt beoordelen of risico’s bij asbestverwijdering goed ingeschat worden.