Blog

Archief Communicatie & Persoonlijke Ontwikkeling

Het einde van functies! Zet via rollen in op individuele talenten.

Het einde van functies! Zet via rollen in op individuele talenten.

Corporaties krijgen met steeds meer dynamiek te maken. Nieuwe wetgeving, veranderende politieke context, nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke eisen en verwachtingen.De snelle ontwikkelingen en voortdurende veranderingen vragen om flexibiliteit en beweeglijke organisaties. Een traditioneel functiehuis waarin gedetailleerd staat beschreven wat er van medewerkers wordt verwacht, binnen welke kaders zij zich mogen bewegen en waar hun verantwoordelijkhedenheden en bevoegdheden liggen, past niet bij deze meer dynamische en complexe omgeving.Door medewerkers meer vanuit hun eigen talenten via rollen in te zetten op hun talenten zorgt voor flexibiliteit, professionaliteit, meer werkgeluk en een hogere efficiëntie. Een woonconsulent die vanuit haar talent erg goed o...

Dilemma’s...Integriteit van papier naar de praktijk

Dilemma’s...Integriteit van papier naar de praktijk

Jens Smit werkt als medewerker dagelijks onderhoud bij woningcorporatie Samen Wonen. Samen Wonen heeft sinds een half jaar, na een aanbesteding met diverse aannemers, via een contract het dagelijks onderhoud uitbesteed aan een plaatselijke aannemer Stenders.Na lang wikken en...

“De platformapp is superhandig en praktisch”

“De platformapp is superhandig en praktisch”

Judith Jacobsen, klantmanager bij Pré Wonen, kijkt graag verder dan alleen intern. Hoe is het klantcontact ingericht bij andere corporaties, welke ontwikkelingen zijn er nu en in de toekomst, et cetera. “Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en kennis te delen.”Klantc...

“Het begint met bewustwording”

“Het begint met bewustwording”

Nederland kent een grote culturele diversiteit. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in? Wat zijn de achtergronden en gewoonten van andere culturen? En hoe communiceer je als corporatiemedewerker met bewoners met een andere achtergrond? “Het begint met bewustwording”, aldus...

Marlene Korevaar van Leystromen: "Op tijd in control voor de nieuwe privacywetgeving"

Marlene Korevaar van Leystromen: "Op tijd in control voor de nieuwe privacywetgeving"

Voor de hele EU geldt met ingang van mei 2018 dezelfde privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dat voor corporaties? Leystromen ging proactief aan de slag en volgde de training Privacywetgeving en -bewustzijn om op tijd alles in control te...

“Ik had behoefte aan verdieping in het verhuurvak”

“Ik had behoefte aan verdieping in het verhuurvak”

Een onderdeel van de leergang Verhuurwas een verhuurplan schrijven voor de eigen organisatie. Dat deed ook deelnemer Diana Aartsen, verhuurconsulent bij De Goede Woning. Mede daardoor worden de gaskachels in een complex vervangen door cv-installaties. “Daar ben ik best wel e...

Kijkt u al uit naar uw volgende bewonersbijeenkomst?

Kijkt u al uit naar uw volgende bewonersbijeenkomst?

Ik zit in een grote kantine in een school in Amsterdam Noord. Mijn collega geeft een presentatie aan een groep van 95 bewoners. Ik ben aanwezig om haar van feedback te voorzien op haar presentatievaardigheden. Ik ben onder de indruk. Ze staat haar mannetje. Of letterlijk, ze...

Woonconsulenten: dweilen met de kraan open?

Woonconsulenten: dweilen met de kraan open?

De werkdruk voor woonconsulenten, sociaal adviseurs, wijkconsulenten, medewerkers klant, klantadviseurs, wijkadviseurs of medewerkers sociaal beheer, neemt enorm toe. Het aantal overlastzaken en problemen met zorgwekkende huurders blijft maar stijgen, blijkt uit de corporati...

Governance en het samenspel tussen bestuur en toezichthouders

Governance en het samenspel tussen bestuur en toezichthouders

Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG) en Maaskant Wonen fuseren met ingang van 2018. Als gevolg daarvan verandert ook de samenstelling van het bestuur en de RvC. “Een ideaal moment voor een themabijeenkomst over Governance en partnership tussen toezicht en bestuur”, aldus Mich...

Gedrag én veranderen: twee woorden die moeilijk samengaan

Gedrag én veranderen: twee woorden die moeilijk samengaan

Het is vrijdagochtend als Bert me belt. Bert is manager Klant en Verhuur bij een middelgrote corporatie. “Johan, laat ik eerlijk tegen je zijn. Ik zit hier nu bijna 2 jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er echt alles al aan gedaan, maar nu weet ik het niet meer....

Onno Hoes (Schakelteam Personen met Verward Gedrag): “Het moet niet bij plannen maken blijven”

Onno Hoes (Schakelteam Personen met Verward Gedrag): “Het moet niet bij plannen maken blijven”

Het afgelopen jaar heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de stand van zaken in kaart gebracht. Op 5 oktober verscheen het rapport ‘Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent’. Voorzitter Onno Hoes: “Er mag nog wel een tandje bij.”Graag even een korte schets...