Blog

Archief 01/2021

Bestuurdersplatform Perspectief: Zaken delen en sparren met gelijkgestemden

Bestuurdersplatform Perspectief: Zaken delen en sparren met gelijkgestemden

“Het is prettig om in vertrouwelijkheid met elkaar te kunnen sparren, discussiëren, dilemma’s te bespreken.” Aldus Bert Moormann, directeur-bestuurder van Domesta en lid van het bestuurdersplatform Perspectief.Dat hebt u nodig?“Nodig, nodig. Dat klinkt lichtelijk dramatisch. Ik spreek liever over toegevoegde waarde, dat heeft dit bestuurdersplatform zeker. In de corporatiewereld is veel veranderd, dat zorgt voor extra uitdagingen. Ook bij Domesta, dat 10.000 huizen in bezit heeft.”Zoals?“Kwetsbare mensen komen soms te vroeg op eigen benen te staan, mede daardoor komt de leefbaarheid in wijken steeds verder onder druk te staan. Daar moeten corporaties op reageren, maar ook op anticiperen. Wij bewegen mee en zoeken naar oplossingen om die leefbaarheid te verbeteren. Daarvoor werken we samen...

Inschatten van overlastklachten in drie snelle stappen

Inschatten van overlastklachten in drie snelle stappen

Geen klacht is hetzelfde, maar toch zijn overlastmeldingen grofweg in te delen in vijf categorieën.De kunst is om zo snel mogelijk een juiste inschatting te maken van de aard van de klacht zodat je ook snel passende maatregelen kunt nemen om de overlast aan te gaan pakken.Me...

Digitaal overleggen en “veurzitten, zoals het heurt"

Digitaal overleggen en “veurzitten, zoals het heurt"

Door de situatie rondom Corona blijft digitaal overleggen voorlopig nog wel de standaard. In de afgelopen maanden hebben we met tools zoals MS Teams en Zoom ons hierin wegwijs gemaakt.De voordelen van digitaal vergaderen zijn groot. Net zoals bij fysieke overleggen, vraagt o...

Grijs en groen onderhouden en beheren met beeldgericht werken

Grijs en groen onderhouden en beheren met beeldgericht werken

In zijn functie als uitvoerder Infraclean bij Van Doorn – onderdeel van de Leeuwenstein Groep – heeft Willem Heikoop te maken met ‘grijs en groen’. Ofwel, het beheren en onderhouden van de grijze en groene buitenruimte. En dat is tegenwoordig meer ‘dan de stoep schoonhouden’...

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen: de gevolgen in de praktijk

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen: de gevolgen in de praktijk

Per 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk bij corporaties. “Het is belangrijk om hierop te anticiperen en precies te weten wat dit voor ons als corporatie betekent, vandaar deze training”, aldus N...

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Veel trainingen die ik zie op het gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?Afgelopen jaar zagen corporaties d...

Help de Huurdersorganisaties verder

Help de Huurdersorganisaties verder

De Overlegwet, Woningwet en het huurrecht leggen verhuurders formele participatieverplichtingen op. De structuur die volgt, bestaat uit overleg, vergaderen met een commissie, organisatie of vereniging. Dit vraagt om langjarige betrokkenheid.Maar het blijft vrijwilligerswerkW...

Opslag van spullen op de gang: mag dat?

Opslag van spullen op de gang: mag dat?

Huurders van appartementencomplexen delen gemeenschappelijke ruimtes zoals de entreehal, liften, galerijen en gangen met andere huurders. Niet zelden worden deze ruimtes door de huurder gebruikt om er spullen neer te zetten. Denk aan plantenbakken, bankjes, kinderwagens of ‘...