Blog

Enquete Opleidingen Corporatiesector 2012

Enquete Opleidingen Corporatiesector 2012

In april heeft Kjenning een enquête uitgevoerd onder de corporaties die gebruik maken van ons Kjenning-Aedesledenvoordeel. De enquête betrof onderwerpen rondom opleidingsontwikkelingen en actuele thema's binnen de sector.Het merendeel van de corporaties geeft aan in de komende periode meer aandacht te geven aan het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling van medewerkers. Evenveel prioriteit wordt gegeven aan talentontwikkeling onder de medewerkers en aan doorontwikkeling/professionalisering van managementRondom ontwikkel- en opleidingsvraagstukken is veel aandacht voor de afstemming van de organisatiedoelen en de ontwikkelrichting van medewerkers.Het individueel loopbaanbudget wordt door 90% van de corporaties actief gestimuleerd. Echter wordt het budget nog...

NCCW genomineerd voor Beste ICT-partner 2012

De ict-vaktitel Computable reikt dit jaar voor het eerst een Partner van het jaar Award uit. De onderscheiding is bedoeld om de aandacht te vestigen op een aansprekend ict-project waarin verschillende ict-partners met succes hebben samengewerkt. Met trots melden wij dat NCCW...

Wat hebt u al in de vijver?

Wat hebt u al in de vijver?

Statistieken rondom bedrijfsopleidingen in Nederland bevestigen dat mensen tussen de 35 en 45 in verhouding eigenlijk weinig werken aan hun ontwikkeling en weinig opleidingen volgen. Dat is toch wel vreemd want je zou toch denken dat dit de periode is waarin "het moet gebeur...

Van control naar trust

Van control naar trust

Stukje bij beetje hebben corporaties de grip op het bedrijfsproces vergroot. Kwaliteitshandboeken zijn geschreven, werkprocessen in kleine stukjes opgedeeld en zaken waarop gestuurd kan worden daar wordt op gestuurd. Er wordt veel gestuurd, er wordt heel veel gestuurd. Er wo...

U en uw medewerkers fysiek duurzaam inzetbaar!

U en uw medewerkers fysiek duurzaam inzetbaar!

De tijden veranderen, mensen moeten langer mee en er wordt verwacht dat de corporatie daar op een verstandige manier op inspeelt. Jonge managers stromen in, en uitvoerend personeel van hogere leeftijd werkt langer door. Door de gehele organisatie heen, maar zeker ook in het...