Blog

Heeft u ooit een normaal mens ontmoet?

Heeft u ooit een normaal mens ontmoet?

Een aantal jaar geleden woonde ik in een typische jaren '60 flat in Amersfoort, lekker gehorig en een kleurrijk geheel aan bewoners in de portiek. De onderbuurman was een jongen van midden 20 die er net was komen wonen en in de portiek was er niet meer contact met hem dan een schuchter 'dag' of 'hallo'. Dit veranderde al snel. Regelmatig kwamen we bij elkaar aan de deur en werd er over en weer veel gepraat.... althans in het hoofd van mijn buurman. Steeds vaker draaide hij 's avonds en 's nachts harde muziek en riep voor mijn deur dat hij wel wist dat ik hem afluisterde en steeds overleg over hem had met mijn buurvrouw. Het ging van kwaad tot erger. Mijn buurman was psychotisch aan het worden.Dit soort verhalen komen helaas vaak voorbij in de training Omgaan met bewoners met psychiatrische...

Wat weet je echt van je huurder?

Wat weet je echt van je huurder?

In mijn vorige blog beschreef ik een paar redenen om social media in te zetten: engagement en efficiëncy.Stel, je hebt besloten ook social media in te zetten als communicatiemiddel. Daar is immers voldoende reden toe. Dan wil je toch eerst weten met wie je precies gaat commu...

Verborgen armoede: een regierol voor uw corporatie?

Verborgen armoede: een regierol voor uw corporatie?

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt snel toe, aldus het CBS. Dat is niet verrassend in deze tijd. Maar het is helaas ook een signaal voor de toename van verborgen armoede. En dat betekent dat een volstrekt onbekend aantal huishoudens in diepe ellende wordt gestort, zonder...

Bij mij op het werk zijn ze aan het reorganiseren.......

Bij mij op het werk zijn ze aan het reorganiseren.......

Gister zat ik op een verjaardagsfeestje. Heerlijk bijpraten met oude bekenden. Dit keer hoorde ik 3x bijna hetzelfde verhaal. Reorganiseren, reorganiseren, reorganiseren. En alle 3 de mensen die ik sprak vertelden mij dat ze het zwaar vinden. Ze zien dat het nodig is, maar d...

Investeren in een nieuwe bril!

Investeren in een nieuwe bril!

Nathan, huurder van RotsWonen, is een enthousiaste veertiger en sleutelfiguur in deze buurt. Althans dat was hij. Afgelopen jaar heeft hij het bijltje er bij neergegooid. Zijn boodschappendienst is niet meer en de burendag gaat dit jaar ook niet door. En daarom sta ik hier o...

Hoe bevalt je airbag?

Hoe bevalt je airbag?

Misschien is dat wel een rare vraag... hoe bevalt je airbag...Dat weet je natuurlijk niet omdat je een airbag hebt voor die ene keer dat het fout gaat.Toch doen we met opleiden eigenlijk soms wel hetzelfde. Omgaan met agressie is een opleiding die je eigenlijk volgt om op da...

De woningcorporatie en de twee E's

De woningcorporatie en de twee E's

In mijn eerdere blog schreef ik het over het nut van Social Media voor de woningcorporatie. Als beloofd nu het vervolg daarop. Want waarom zou je ook weer aan Social media beginnen?Bedenk, alvorens je begint, waaromje dat wilt doen. Ik doe een voorzet: Efficiëntie & Engageme...

Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2012

Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2012

Het doel van het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2012 dat FLOW regelmatig laat uitvoeren is het vaststellen van de huidige situatie van en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van woningcorporaties.In het meest recente onderzoek is het algemene beeld dat er sprake is...

Een gezonde dosis financiële basiskennis!

Een gezonde dosis financiële basiskennis!

De druk van de overheid op de corporatiesector neemt steeds verder toe. Corporaties gaan als gevolg hiervan steeds minder investeren. Begrippen als cashflow, solvabiliteit, liquiditeit, administratieve scheiding en verhuur- en vestia-heffingen vragen bijna dagelijks aandacht...

He bah… we klagen niet meer!

He bah… we klagen niet meer!

Kent u dat? Die klagende, zeurende collega's die echt overal een negatieve wending aan weten te geven? Zakt de moed u al in de schoenen als ze uw bureau naderen?Maar ja, wat is daar nu aan te doen. Is dat om te buigen of hebben ze gelijk en zijn die verschrikkelijke computer...

Hoe stimuleert u het willen en kunnen

Hoe stimuleert u het willen en kunnen

Sommige mensen hebben een droom, een droom in het kader van mobiliteit.Misschien hebtt u ook wel zo'n droom! Maar hoe krijgt u die droom nu gerealiseerd? Het meest belangrijke is wel dat u wiltwerken aan die droom en ervoor zorgt dat u straks die stap ook kuntzetten.Het gaat...