Blog

Veel besparingsmogelijkheden op personeelskosten

Als er bij uw corporatie vanwege omstandigheden in de kosten moet worden gesneden, dan ontkomt u waarschijnlijk niet aan het snijden in de personeelskosten.We zetten hiervoor een groot aantal mogelijkheden voor u op een rij:1. Salarissen, overwerk en bonnussen'Belonen hoeft niet meteen te betekenen brutoloon in geld.'Verstrek geen brutoloon, maar een kostenvergoeding.Benut de voordelen van de werkkostenregeling door fiscaal vriendelijk belonen.Geef vrije tijd in plaats van een loonsverhoging.Betaal overwerkuren niet in geld maar in vrije uren uit.Verlaag of bevries salaris, bijv. geen automatische prijscompensatie.Versober bonussen of laat bonussen afhangen van resultaten over een langere periode.Verlagen toekomstige prestatiebonussen.Beperk of schaf kerst- en andere 'feest'bonussen af.Ove...

Anticiperen in krimpregio's

Anticiperen in krimpregio's

Kjenning heeft samen met Hans Suurmond (programmamanager wonen a.i. bij de regiogemeenten Achterhoek) en ondergetekende een praktijkgerichte leergang 'anticiperen op bevolkingskrimp' ontwikkeld. Want de ervaringen in de echte krimpregio's leren dat tijdig anticiperen helpt....

Inkomensafhankelijke huurverhogingen

Inkomensafhankelijke huurverhogingen

De Eerste Kamer heeft 12 maart 2013 ingestemd met het wetsvoorstel dat inkomensafhankelijke huurverhogingen in de sociale huursector mogelijk maakt. Doel van de wet is volgens het kabinet het tegengaan van scheefwonen. Tevens beoogt de wet om door hogere huurinkomsten voor d...

Een motiverend planningsgesprek regel je zelf

Een motiverend planningsgesprek regel je zelf

Breng - net als Daniël - je talenten in actie!Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee ook een nieuwe beoordelingscyclus. En dus zit je binnenkort met je leidinggevende aan tafel om afspraken te maken over je kwaliteit van functioneren én je ontwikkelplannen voor 2013. Welke a...

Kennis van huurrecht verplicht voor iedere corporatiemedewerker?

Kennis van huurrecht verplicht voor iedere corporatiemedewerker?

Binnen de MBO Opleiding Wijkbeheerder verzorgen wij onder andere het onderdeel "Basis huurrecht".Ook in die opleiding ontmoeten we medewerkers die vol enthousiasme met hun vak bezig zijn. Zij luisteren met interesse naar onze verhalen. Zelfs als die over Huurrecht gaan. Maar...

Het bewonersoverleg: van verplichting naar verlichting!

Het bewonersoverleg: van verplichting naar verlichting!

Vergaderen met bewonerscommissies is vaak lastig. Onder meer door emoties verlopen de overleggen chaotisch en levert het weinig concreet op. De agenda volgen is lastig en tot besluiten komen gaat moeizaam.Veel corporatieprofessionals zijn niet gelukkig met de manier waarop d...

Sterk aanbod onderhoudopleidingen woningcorporaties

Sterk aanbod onderhoudopleidingen woningcorporaties

Woensdag 21 november tekenden DTC, het Docenten en Trainers Collectief, en Kjenning de samenwerkingsovereenkomst met als inzet voor corporaties een kwalitatief en sterk pakket onderhoudsopleidingen te bieden.Met het nieuwe regeerakkoord wordt onderhoud en een goed beheer van...

Het regeerakkoord: waar gaat dit eindigen…

Het regeerakkoord: waar gaat dit eindigen…

Het regeerakkoord is ingrijpend voor corporaties. De huurstijgingspercentages zijn fors, maar de nieuwe maximaal redelijke huur zakt voor de gehele sector gemiddeld van € 650 naar € 617 op basis van 4,5% WOZ waarde.En financieel kunt u per woning rekenen op een heffing van €...

Waardevolle samenwerking voor u én ons

Waardevolle samenwerking voor u én ons

Bezuinigingen op onderhouds- en beheerlasten, financieel gezond blijven en slimmer, efficiënter en gerichter werken staan bovenaan de agenda's bij corporaties.Deze doelen kunnen alleen bereikt worden met medewerkers die betrokken zijn, zich blijven ontwikkelen en actuele ken...

Enquete Opleidingen Corporatiesector 2012

Enquete Opleidingen Corporatiesector 2012

In april heeft Kjenning een enquête uitgevoerd onder de corporaties die gebruik maken van ons Kjenning-Aedesledenvoordeel. De enquête betrof onderwerpen rondom opleidingsontwikkelingen en actuele thema's binnen de sector.Het merendeel van de corporaties geeft aan in de komen...

NCCW genomineerd voor Beste ICT-partner 2012

De ict-vaktitel Computable reikt dit jaar voor het eerst een Partner van het jaar Award uit. De onderscheiding is bedoeld om de aandacht te vestigen op een aansprekend ict-project waarin verschillende ict-partners met succes hebben samengewerkt. Met trots melden wij dat NCCW...