Blog

Archief 2017

Back to business want de verandering is klaar!

Back to business want de verandering is klaar!

De corporatiesector is in beweging! Wie bij een corporatie werkt, is de afgelopen jaren zeker met verandering geconfronteerd. Nieuwe wetgeving, ander beleid, andere werkwijzen, een andere verhouding met de gemeente en netwerkpartners, een veranderende doelgroep en veranderende verwachtingen van huurders.Ook binnen de corporatie zelf is er veel veranderd. Vaak zijn er minder collega’s, maar is er meer werk. Mensen organiseren meer en meer het werk zelfstandig, nemen het voortouw bij het ontwikkelen van nieuw beleid, instrumenten en plannen.Of toch niet?Eh… Nee! Als er iets is wat we hebben geleerd uit de afgelopen jaren is dat verandering blijft én dat deze steeds sneller lijkt te gaan! Anno 2017 moet dus ook een corporatie steeds sneller aanpassen aan de razendsnel veranderende omgeving en...

Verhuren is ook een creatief proces!

Verhuren is ook een creatief proces!

Verhuren gaat om het effectief matchen van de huurder en de woning. De match van Klant & Pand. In het dagelijkse werk van verhuur en mutatiemedewerkers lijkt deze match steeds verder naar de achtergrond te schuiven. In het web van intakegesprekken, IRF formulieren en Leanwer...

Marjolein van Klaveren (Woonbron): “Er is veel meer inzicht, overzicht en kennis”

Marjolein van Klaveren (Woonbron): “Er is veel meer inzicht, overzicht en kennis”

De eerste groep van de in totaal rond de 60 complexbeheerders van woningcorporatie Woonbron heeft net het mbo-diploma Complexbeheerder in ontvangst genomen. “De complexbeheerders zijn de spil in de wijk, dan moet je ze als organisatie de instrumenten geven om hun functie goe...

Woningcorporaties vinden zichzelf opnieuw uit

Woningcorporaties vinden zichzelf opnieuw uit

Woningcorporaties hebben sinds 2015 te maken met de nieuwe Woningwet. Daar zijn ze niet allemaal onverdeeld enthousiast over. De hernieuwde focus op sociale woningbouw voor mensen met lage inkomens is prima, vindt de één. Onze sociale taken worden uitgehold, betreurt de ande...

Overstijgend mee kunnen denken is belangrijk stelt Antje Noorda van Acantus

Overstijgend mee kunnen denken is belangrijk stelt Antje Noorda van Acantus

Kennis en kunde van medewerkers blijven ontwikkelen is belangrijk. Dus volgden negen medewerkers van Acantus de Leergang Woonconsulent. Samen met een andere woningcorporatie. “Dat was echt een plus”, aldus Antje Noorda, regiomanager Oldambt bij Acantus.Waarom deze leergang?“...

Zet de mens centraal en pak je rol als corporatie samen met je partners!

Zet de mens centraal en pak je rol als corporatie samen met je partners!

Als ik eerlijk ben… eigenlijk kun je het gewoon geen succes noemen. Want het is toch zorgelijk dat we in ons land een seminar moeten organiseren over hoe we kunnen doorpakken bij mensen met verward gedrag. Over hoe we het sociale domein weer functionerend krijgen. Met de men...

Wat betekent de herziening van de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

Wat betekent de herziening van de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

Bijna een jaar geleden is op 1 juli 2016 de herziene versie van de Aanbestedingswet in werking getreden. Gelijktijdig zijn de gewijzigde Gids Proportionaliteit en het AanbestedingsReglement Werken (ARW) 2016 van kracht geworden. De herziening was het gevolg van de wijziging...

Helma Cobussen (Talis): “Goed met klanten én met elkaar communiceren is zo belangrijk”

Helma Cobussen (Talis): “Goed met klanten én met elkaar communiceren is zo belangrijk”

‘Een momentje, ik verbind u even door.’ Dat hoort een klant die belt met woningcorporatie Talis niet snel meer na de reorganisatie in 2012. Het team Welkom, waarvan Helma Cobussen manager is, ging vervolgens een traject in om de kennis en communicatievaardigheden te vergrote...

Sparren met professionals die je kent heeft meerwaarde stelt Peter Veldhuizen (de Alliantie)

Sparren met professionals die je kent heeft meerwaarde stelt Peter Veldhuizen (de Alliantie)

Twee keer per jaar in een platform bij elkaar komen met dezelfde mensen uit dezelfde branche om van gedachten te wisselen en kennis te delen. Voegt dat wat toe? Jazeker, aldus Peter Veldhuizen, manager Planmatig Onderhoud en Contractonderhoud bij de Alliantie. “Ik ga altijd...

Invloed uitoefenen; de kracht van lichaamstaal

Invloed uitoefenen; de kracht van lichaamstaal

Met veel plezier verzorg ik al vele jaren de training Invloed uitoefenen: begin bij uzelf. Een van de veelvoorkomende leerwensen bij iedere cursus is: "ik wil assertiever worden en opkomen voor mezelf en mijn mening." Meestal willen die deelnemers bij een bepaald type mensen...

Maakt de woonconsulent de verandering? Of maakt de verandering de woonconsulent?

Maakt de woonconsulent de verandering? Of maakt de verandering de woonconsulent?

Sinds 2002 verzorg ik de training Oriëntatie Volkshuisvesting voor nieuwe medewerkers van woningcorporaties. Bij het actueel houden van de training was tot 2008 het jaarlijks updaten van de kerncijfers voldoende. Tussen 2008 en 2014 veranderde er wel eens wat. Er kwam een on...