Blog

Archief 2016

Schimmel in woningen wordt corporaties verweten

Schimmel in woningen wordt corporaties verweten

Nu de zomer op z'n einde loopt en de koude en natte periode zich weer aandient, zal ook het aantal klachten over vochtige schimmelwoningen weer toenemen. De problematiek rondom schimmel in woningen is ook in Den Haag aangezwengeld. De verwijtende vinger wijst naar de corporaties, maar is dat wel terecht?Ontstaan van schimmel en onafhankelijk adviesSchimmel ontstaat door verschillende oorzaken. Een groot deel van de klachten wordt veroorzaakt door bewonersgebruik en is beïnvloedbaar door de bewoner. Wat resteert kan onder de verantwoording van de woningcorporatie vallen. Om hier een sluitend oordeel over te geven dient er stapsgewijs onderzocht te worden waar de oorzaak ligt.Vaak wordt een onafhankelijk oordeel gevraagd bij geschillen tussen verhuurder en huurder, ook op het gebied van voch...

Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen. Wie is aan zet?

Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen. Wie is aan zet?

De nieuwe financiering in de zorg, de ontwikkeling naar 'Langer Zelfstandig Thuis' en de verhoogde taakstelling, vraagt de corporaties om intensiever en anders dan voorheen lokaal samen te werken. Daarnaast krijgen corporaties steeds meer bijzondere huurders, waar ook andere...

Werken met passie en bezieling. Dat wil iedereen!

Werken met passie en bezieling. Dat wil iedereen!

De bezielde corporatie is de titel van het boek dat ik samen met Dieneke van Dijken heb geschreven. Dit boek heeft mij veel gebracht. Nieuwe inzichten, veel interessante vragen en ontmoetingen met bijzondere mensen. Binnenkort ben ik dagvoorzitter en spreken op het Seminar D...

Betaalbare huurwoningen hoger op agenda. Maar wat is dan betaalbaar?

Betaalbare huurwoningen hoger op agenda. Maar wat is dan betaalbaar?

Betaalbaarheid. Er wordt vaak over gesproken maar wat is dat nu eigenlijk? Als het niet betaalbaar is, ontstaan vaak betalingsachterstanden. Die zorgen niet alleen voor persoonlijke zorgen en problemen, ze kosten ook veel geld. Zeker nu gemeenten nog strenger geworden zijn b...

Opdracht in regie aan de aannemer

Opdracht in regie aan de aannemer

Partijen bij een aannemingsovereenkomst spreken meestal een vaste prijs af maar soms ook een “richtprijs”. Als het om minder grote werken gaat of het ontwerp van de opdrachtgever nog niet voldoende is uitgewerkt. In een recent verschenen arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL...

Corporaties kunnen het verschil maken in onze samenleving!

Corporaties kunnen het verschil maken in onze samenleving!

Corporaties kunnen het verschil maken in onze samenleving. Dat weet u als corporatieprofessional natuurlijk allang. Dat verschil zit vaak in de menselijke kant van het werk. Is de belangrijkste opgave van corporaties dan ook niet het zorgen voor bezieling bij de medewerkers?...

René Scherpenisse, directeur Tiwos: Kun je je verbinden met de doelgroep waarvoor je werkt?

René Scherpenisse, directeur Tiwos: Kun je je verbinden met de doelgroep waarvoor je werkt?

Op 29 september 2016 vindt het unieke en inspirerende seminar De Bezielde Corporatie plaats. Op deze dag gaan we terug naar de volkshuisvestelijke drijfveren. Wat maakt dat corporaties zo’n belangrijke schakel zijn in de maatschappij? Wat is nu de echte meerwaarde van de cor...

Agile-scrum: de nieuwe werkwijze voor de corporatie professional van morgen?

Agile-scrum: de nieuwe werkwijze voor de corporatie professional van morgen?

In de ICT wereld is het gemeengoed dat software ontwikkeld wordt met Lean, Agile, Scrum, Kanban en de Theory of Constraints. Engelse woorden en één Japans woord die, als we ze vertalen naar Nederlands, weinig betekenis krijgen.In dit artikel beperk ik mij tot Agile-scrum, ee...

Met bezieling werken aan de bedoeling

Met bezieling werken aan de bedoeling

Bedoelingen Bezieling...Je komt die woorden steeds vaker tegen. Hoewel deze termen in dezelfde hoek lijken te zitten, duiden ze wel heel verschillende zaken aan. Wat is nu de betekenis en waarom zijn deze woorden zo relevant voor woningcorporaties?De BedoelingWat de bedoelin...

Heb weer lef om onze sector opnieuw uit te vinden en te kijken naar wat werkt!

Heb weer lef om onze sector opnieuw uit te vinden en te kijken naar wat werkt!

Op 29 september 2016 vindt het het unieke en inspirerende seminar De Bezielde Corporatie plaats. Op deze dag gaan we terug naar de volkshuisvestelijke drijfveren. Wat maakt dat corporaties zo’n belangrijke schakel zijn in de maatschappij? Wat is nu de echte meerwaarde van de...

WWS: Wijzigt Weer Snel

WWS: Wijzigt Weer Snel

Minister Blok verhelpt een fout in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) met betrekking tot zorgwoningen: vanaf 1 oktober 2016 mag de 35% puntentoeslag voor zorgwoningen wél worden berekend over het WWS-onderdeel “9.1 Punten voor de WOZ-waarde”. Dat mocht eerder niet, als gevol...