Huursombenadering

Een lastige puzzel?

Corporaties zijn genoodzaakt huren telkens te verhogen, deels vanwege inflatiecorrectie maar ook omdat kosten door verschillende oorzaken sneller stijgen dan de inkomsten.

De ruimte voor huurverhoging is echter beperkt door wettelijke kaders. Wat zijn die kaders precies en hoe zorgt u er nu voor dat u uw huurbeleid zo goed mogelijk inpast binnen de wettelijke kaders?

Op grond van de Woningwet geldt hierbij de huursombenadering. Deze huursombenadering maakt het mogelijk de soms grote verschillen in huurprijs tussen zittende en nieuwe huurders te verkleinen.

In het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond eind 2018 hebben gesloten, is onder meer afgesproken dat de huursom met niet meer dan het inflatiepercentage kan stijgen; een procent lager dan tot nu toe het geval is.

Inmiddels heeft de uitwerking daarvan zijn beslag gekregen in een wijziging van de Woningwet. Op 28 januari 2020 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet (wijziging maximale huursomstijging...) aangenomen. Dit wil zeggen dat daardoor de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging...), gerekend over een kalenderjaar, per woningcorporatie maximaal het inflatieniveau mag bedragen. De huren van sociale huurwoningen stijgen daarom minder snel.

De huursombenadering blijft daarmee een lastige puzzel. Hoe verdeelt u de verhoging onder uw huurders. En hoe kunt u rekening houden met bijvoorbeeld woningmutaties, woningaanpassingen en harmonisaties die uw huursom beïnvloeden. Want alles hangt met alles samen.

Tijdens de training wordt ingegaan op de nieuwe regeling en de gevolgen daarvan voor woningcorporaties.

Programma

 • Achtergrond van de huursombenadering
 • Wet- en regelgeving rondom de huursombenadering
 • Nieuwe regelgeving Wijziging van de Woningwet (wijziging maximale huursomstijging...)
 • Bepalen ruimte binnen de huursom
 • Wat telt wel en niet mee in de ruimte (DAEB, niet-DAEB, BOG, Intermediaire verhuur)
 • Huursombenadering vs. passend toewijzen en toewijzing o.b.v. inkomen
 • Soorten huurverhoging (regulier en harmonisatie)
 • Effecten op de huursom
  • Renovatie, herstructurering en sloop
  • Investeringen in duurzaamheid
  • Reguliere kwaliteitsverbeteringen
  • Mutaties lopende het kalenderjaar
 • Casus en aandachtspunten

Leerresultaten

 • U begrijpt de essentie van huursombenadering.
 • U heeft inzicht in de nieuwe regelgeving Wijziging van de Woningwet (wijziging maximale huursomstijging...).
 • U heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huursombenadering.
 • U weet hoe u de huursombenadering in kunnen zetten om verschillen in huurprijzen te verminderen.
 • U kunt een mening vormen over de inzet van de huursombenadering bij de corporatie.
 • U bent op de hoogte van effecten van mutaties en wijzigingen in uw bezit i.r.t. de huursombenadering.

Voor wie?

Helpdeskmedewerkers, verhuurmedewerkers en klantmanagers die in de praktijk te maken hebben met de huursombenadering en huurverhoging / huurverlaging.

Relevante blogs

Wijziging van de huursombenadering

Eind december 2018 hebben Aedes en de Woonbond het Sociaal Huurakkoord 2018 gesloten. Het akkoord geldt voor de periode 2018-2021. Daarin is onder meer afgesproken dat de huursom met niet meer dan het inflatiepercentage kan stijgen; een procent lager dan tot nu toe het geval is.Inmiddels heeft de ui...

Delen: