Leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad

Concreet bijdragen aan duurzaamheid door verduurzaming van uw vastgoed

In het Energieakkoord is afgesproken dat corporaties dienen te streven naar een woningvoorraad met gemiddeld energielabel B in 2020. Om die doelstelling te realiseren moet tot 2021 ca. €18 miljard worden geïnvesteerd in verduurzaming door corporaties. Verduurzamen houdt meer in dan alleen het verbeteren van de energielabels. Integrale verduurzaming moet zorgen voor de juiste balans tussen grondstoffengebruik, ecosystemen en fysieke maatregelen. Tel daar bij op de invloed van het gedrag van huurders en de juiste balans tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming, dan is de conclusie dat de sector voor een fikse uitdaging staat. 

Nu de routekaart door de meeste corporaties is ingevuld, is de financiële opgave bekend. Maar de routekaart is slechts het begin. Want welke visie en ambitie heeft uw corporatie eigenlijk? En welke (beleids)keuzes maakt u in uw rol? De ambitie, de stip op de horizon geeft de richting aan, die de techniek volgt.

In deze leergang gaan we aan de slag met de reikwijdte van het begrip duurzaam. En wat kunt u in uw rol bijdragen aan het Energieakkoord? Hoe verbindt u uw werk aan de duurzaamheidsstrategie van de corporatie? En hoe creëert u draagvlak voor uw plannen? Ook besteden we aandacht aan de financiële component. We kijken naar het verband tussen investeringen, het rendement daarvan en naar de verankering van duurzaamheid in assetmanagement. Zo kunt u uw beleid in de volle breedte verantwoorden. 

Gedurende de leergang gaat u aan de slag met uw eigen duurzaamheidsproject.

Voor de opzichter en vakman biedt de opleiding Duurzaamheid in de praktijk concrete handvatten bij de dagelijkse klantcontacten. Om concreet vorm te geven aan de verduurzamingsstrategie biedt de training Plan van Aanpak voor een CO2 neutrale voorraad  bij ons zusje Finance Ideas Academy een prima verdieping.

Programma

Dag 1) Duurzaamheid en de rol van de corporatie

Duurzaamheid: het kader

 • De stip op de duurzame horizon
 • Op weg naar energieneutraal
 • Wat is duurzaamheid; delen van beelden
 • Integrale duurzaamheid en de keten
 • Denken vanuit de circulaire economie
 • De verschillende “gereedschappen” zoals convenanten, GPR, Cradle tot Cradle, FSC keurhout enz.

Duurzaamheid en de corporatie

 • De footprint van vastgoed
 • Corporaties en duurzaamheid
 • Kansen en uitdagingen bij verduurzaming van bestaand bezit
 • Vinden van quick wins in het bezit met het oog op de stip op de horizon

Tussentijds werken aan het eigen duurzaamheidsproject

Dag 2) Technische (on)mogelijkheden en gedrag als sleutel voor succes

De techniek als enabler

 • Bevrijdende vs belemmerende wetten, praktische bezwaren vs voordelen
 • Technische mogelijkheden anno nu
 • Voor- en nadelen van technische aanpak
 • Energiebesparing en CO2 reductie vastgoed
 • Duurzame ontwikkeling
 • Duurzaam bouwen
 • Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud
 • Integrale aanpak duurzaamheid

Gedrag als sleutel voor succes

 • Het effect van bewonersgedrag en leefstijl op energieverbruik
 • De wijk als uitgangspunt
 • Gedragsverandering via begrijpen, kunnen en willen (NIMBY en OIOI)
 • In gesprek met de klant om duurzaam gedrag te prikkelen

Tussentijds werken aan het eigen duurzaamheidsproject

Dag 3) Financiële haalbaarheid: het projectplan
 • Verbinding tussen duurzaamheid, kosten en opbrengsten
 • Afwegingen: wat moet gebeuren, wat is de maatschappelijke investering
 • Beschikbaar maken van middelen voor investeringen in duurzaamheid
 • Waarde van duurzaamheid voor de woningvoorraad
 • Investeringen bij corporaties
 • Onderbouwen investeringen
 • Het project
  • Het plan
  • Financiële onderbouwing
  • Rendementseisen
  • Verdienmodellen: huur, energie, vastgoedwaarde
  • Financiering
 • Subsidies en regelgeving bij verduurzaming van vastgoed
 • Risico’s en kansen
 • Financiële haalbaarheid bepalen

Tussentijds werken aan het eigen duurzaamheidsproject

Dag 4) Eindpresentaties en terugkomdag
 • Eindpresentaties en verdediging van de duurzaamheidsplannen
 • Tips & tricks: Leren van en met elkaar en verbeteren aanscherpen van de plannen
 • Gastspreker

Leerresultaten

 • U heeft een goed beeld van integrale duurzaamheid.
 • U kunt de visie op duurzaamheid van uw corporatie vertalen naar concreet beleid binnen uw vakgebied.
 • U bent in staat duurzaamheidsprojecten financieel te onderbouwen.
 • U kent de invloed van het gedrag van bewoners op het rendement van duurzame investeringen.
 • U heeft uw eigen project rondom verduurzaming van vastgoed concreet uitgewerkt.

Voor wie?

Projectmanagers, Projectleiders, Beleidsmedewerkers, Managers Onderhoud en beheer en medewerkers die concreet aan de slag gaan of willen met verduurzamen van het vastgoed.

Data

 • 12 en 26 september en 10 en 31 oktober 2019, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

“De bewoner centraal stellen bij duurzaamheid is belangrijk”

Sinds twee jaar zet Antares vol in op duurzaamheid, al heeft de organisatie de jaren daarvoor zeker niet stilgezeten op dit vlak. Ric Leenders, manager Duurzaamheid, volgde de leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad: “Duurzaamheid is meer dan alleen energiezuinig bouwen”.Wat is duurzaamheid...

Weerman Reinier van den Berg over corporaties en duurzaamheid: “Er zijn nog grote stappen te zetten”

Rentmeesterschap, kwaliteit, milieu, toekomstige generaties, uitputting van de aarde: woorden die we allemaal kennen als het gaat om duurzaamheid. Wat is de rol van corporatieland als het gaat om duurzaamheid en liggen ze een beetje op koers? Die vragen stelden we aan meteoroloog Renier van den Berg...

Bouwcontracten: wie is waar verantwoordelijk voor?

Duurzaamheid, energieneutraal, warmtepompen, zonnepanelen: bouwprojecten zijn tegenwoordig een stuk complexer. Dat geldt ook voor de bijbehorende contracten. “Het is belangrijk dat woningcorporaties goede kennis hebben van het bouwrecht en de inhoud van contracten”, aldus Marco de Boer, advocaat bij...

“Verduurzamen is meer dan bakstenen en technieken”

Werken aan duurzaamheid

Het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken, betekent dat de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen. “Een extra reden om nóg meer in te zetten op de verduurzaming van onze woningen”, aldus Els Boon, manager Advies en Ondersteuning bij Talis, die de leergang Werken aan een duurza...

“We zijn geen concurrenten maar collega’s die bereid zijn te delen”

Frans Kern, general manager Onderhoud bij Woonbron, zit al 8 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. Dat zegt wat over de toegevoegde waarde, aldus Kern. “Als ik er niets mee kon, was ik allang afgehaakt.”Waarom bent u überhaupt in dit platform gestapt?“Op uitnodiging ben ik een keertje aangehaakt....

“Wij vangen geen vliegen af van elkaar. Wij delen”

Ivo Hoppe geeft leiding aan de afdeling Planmatig Onderhoud bij Woonstichting De Key. Twee keer per jaar delen hij en een groep gelijkgestemden hun ervaringen in het Platform Planmatig Onderhoud. “Wij hebben dezelfde vraagstukken.”Gelijkgestemden?“Ja. We sturen allemaal een afdeling aan die zich bez...

Het seminar Verduurzaming van de woningvoorraad was meer dan inspirerend: we prutsen nu vrolijk verder!

Het seminar Verduurzaming van de woningvoorraad bood een mooie en brede diversiteit aan thema’s, was relevant, had het goede niveau en sloot bovendien goed aan bij wat corporaties nu nodig hebben aldus de deelnemers.Mooier kan ik het zelf niet zeggen, dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Inspireren...

Monika Chao-Duivis (TU Delft): ‘Ook bij geïntegreerde contracten is zeggenschap op onderdelen mogelijk’

Monika Chao-Duivis combineert de leerstoel Bouwrecht aan de TU Delft met haar functie als directeur van het Instituut voor bouwrecht (IBR), een onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Onder haar hoede wordt onderzoek gedaan naar publiekrechtelijke zaken -vergunningen, het bouwbesluit, de omgevings...

De huizen van de toekomst bestaan al!

Zaanderwijk Groep bouwde 14 unieke duurzame huizen van de toekomst voor woningcorporatie Elkien. En dat gaat verder dan goed isoleren en dubbel glas. Fred Braaksma, directeur Zaanderwijk Groep: “Dit zijn de eerste huizen die gebouwd zijn van isolatiemateriaal.”Zaanderwijk is toch geen bouwbedrijf?“N...

“Je moet mensen de tools geven om goed te kunnen functioneren”

Medio 2016 werden bij Trivire de functies van opzichter Dagelijks Onderhoud en opzichter Planmatig Onderhoud samengevoegd tot opzichter Vastgoed. “Dat betekende dat de kennis vergroot moest worden”, aldus Marc Schipper, teamleider Dagelijks Onderhoud. Er volgde een ontwikkeltraject dat inmiddels suc...

De energietransitie: harde noodzaak maar onduidelijke koers

We staan aan de vooravond van een energietransitie. In 2050 moet onze samenleving energieneutraal zijn, dus ook alle woningen. De gevolgen daarvan zijn nog niet bij iedereen doorgedrongen, maar dat zal niet al te lang meer op zich laten wachten.Het is hard nodig om de mouwen op te stropen. Alleen al...

Woningen zijn alleen echt energiezuinig met energiezuinige bewoners

Iedereen, politiek, woningcorporaties en bouwers, wil uiteindelijk naar een omgeving waar gebouwen energiezuinig zijn. Of het nu vanuit milieuoverwegingen, schaarste of afhankelijkheid van landen die beschikken over fossiele energiebronnen, of stijgende energierekeningen en zorgen over energiearmoed...

Woningcorporaties worden ten onrechte richting renovatie geduwd, maar moeten vooral zelf na blijven denken!

In het kader van het SER energieakkoord en meer recent het Klimaatakkoord in Parijs zijn er hoge verwachtingen rondom de energiebesparing die woningcorporaties in hun woningbestand gaan realiseren. Gemeentes hebben ambitieuze ambities geformuleerd om in 2050, of liever in 2030 al klimaat neutraal te...

Hans Kröger (Het Grootslag): “Wij hebben duurzaamheid van theorie naar praktijk vertaald”

Iedereen vindt duurzaamheid belangrijk. Maar iedereen heeft ook zijn eigen idee van wat duurzaamheid is en hoe dat toe te passen. Bij woningcorporatie Het Grootslag hadden ze behoefte aan meer duiding. “We hebben eerst de ‘klokken intern gelijk gezet’, om nu de stap naar de uitwerking te maken”, ald...

CO2 neutraal in 2050; hoe gaat u dat aanpakken?

Energieneutraal, nul-op-de-meter of CO2 neutraal: er zijn nogal wat termen die je als corporatie om de oren vliegen als het gaat om duurzaamheid. Het vorig jaar ondertekende klimaatakkoord van Parijs is in Nederland vertaalt naar de Energieagenda.Hierin wordt gestreefd naar het CO2 neutraal maken va...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

Delen: